Rehoľná spoločnosť Misionárov saletínov vznikla v polovici XIX. storočia vo Francúzku v dôsledku zjavenia sa Panny Márie 19.09.1846 v La Salette.

Biskup z Grenoble uznal po piatich rokoch 19. septembra 1851, zjavenie za nepochybne pravdivé, 25. mája 1852 položil základný kameň pod stavbu kostola na hore Zjavenia a výstavba bola ukončená v roku 1865. 20. augusta 1879 bol kostol konsekrovaný a dostal titul baziliky, teda privilegovaného miesta zhromažďovania sa ľudu Božieho. Táto stavba v ťažko prístupných horách je dodnes svedectvom náboženskej obnovy, obetavosti a zároveň nadšenia po zjavení v La Salette.

Biskup založil komunitu kňazov, ktorej členovia sa majú v lete starať o pútnikov  na mieste zjavenia a v zime ako misionári majú hlásať vo farnostiach Posolstvo Krásnej Panej. Skupina kňazov utvorila rehoľné spoločenstvo a neskoršie rehoľu  misionárov, ktorú schválil  pápež. Teraz na celom svete pracuje okolo deväťsto  misionárov Matky Božej z La Salette. Sú v Severnej a Južnej Amerike, na Filipínach, v Európe, v Afrike, aj na Madagaskare. Do Poľska prišli v roku 1902 a dnes ich počet v tej provincii dosahuje dvesto členov. Misionári Matky Božej z La Salette konajú misie, duchovné cvičenia vo farnostiach, starajú sa o pútnické miesta, pracujú vo farnostiach a mnohí pracujú v  misiách v zahraničí.  Okrem misionárov Matky Božej z La Salette existuje rehoľa sestier misionárok Panny Márie Lasaletskej, ktoré v Poľsku znovu obnovili svoje pôsobenie v roku 2002. Na Slovensku pracujú členovia tejto rehole od roku 1990 v meste Považská Bystrica  -  na sídlisku Rozkvet. Od roku 1991 do roku 2002 pôsobili vo farnosti Považské Podhradie. Jeden rok (1992-1993) pôsobili vo farnosti Klokočov. Od roku 1993 pôsobia vo farnosti Chrenovec - Brusno a od roku 1996 do roku 2003 vo farnosti Podkonice,  od roku 2002 pôsobia vo farnosti Maňa, a od roku 2003 vo farnosti Čerín.

La Salette

Neznáme? A predsa tento názov môžeme nájsť v Bolívii i na Filipínach, v Angole a na Madagaskare, v južnej časti Indie a v Poľsku, v Bielorusku, na krajine, v Kazachstane, v USA, Brazílii, Argentíne, Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a Anglicku, v Španielsku a Belgicku, v Myanmar a Indonézii, v Českej republike, v Rakúsku a na Slovensku.

Dve rehole používajú tento názov. Iní sa naň odvolávajú. Pútnici, svätci a spisovatelia rozšírili toto slovo na všetky strany sveta a svetadiely, aby ho bolo možné ešte lepšie spoznať: Salette, Saletyńska, Saleta, Saletiner .... Môžeme toto slovo nájsť na fasádach škôl a gymnázií, vo farnostiach a centrách spirituality; na miestach, kde sa stretávajú chorí, malomocní a ich rodiny, v zariadeniach pre postihnutých a na pútnických miestach.

Charizma rehole

Slúžime Bohu, ktorý neustále hľadá človeka, človeka, ktorý sa potrebuje zmieriť so svojim Stvoriteľom a svojim blížnym. Saletíni sú kňazi a rehoľní bratia spojení tým istým povolaním k rehoľnému životu. Žijeme podľa evanjeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti.

Apoštolát rehole

  • ohlasovanie Ježiša Krista medzi ľuďmi, ktorí ho ešte nepoznajú,
  • duchovné cvičenia, exercicie a ľudové misie,
  • práca vo farnostiach,
  • zriaďovanie a vedenie exerčičných domov,
  • vysluhovanie Sviatosti zmierenia a duchovné vedenie,
  • obsluhovanie pútnických miest,
  • práca s deťmi a mládežou,
  • vydavateľstvo.