Slová Plačúcej Matky

1. Priblížte sa, deti moje, nebojte sa, som tu

1. Priblížte sa, deti moje, nebojte sa, som tu
  DETI Je prekvapujúce, že Panna Mária sa vo svojich zjaveniach ukazuje deťom, väčšinou biednym a nevzdelaným. Tento fakt sa súčasných ľudí nepríjemne dotýka a zároveň v nich...

2. Prichádzam vám ohlásiť dôležité posolstvo

2. Prichádzam vám ohlásiť dôležité posolstvo
  Ten, kto prvýkrát počuje posolstvo z La Salette, isto je trocha prekvapený jednoduchou rečou a zdanlivo primitívnymi obrazmi. Najčastejšie sa zabúda, že sú to sťažnosti starostlivej...

3. Ak sa môj ľud nebude chcieť podriadiť

3. Ak sa môj ľud nebude chcieť podriadiť
  AK SA MÔJ ĽUD NEBUDE CHCIEŤ PODRIADIŤ „V tomto je zmysel a pravda celého posolstva z La Salette. Presne to je všetko, čo nám chcela povedať Panna Mária. Lebo všetko to, čo...

4. Ono je také mocné a ťažké, že dlhšie ho už nemôžem podpopierať

4. Ono je také mocné a ťažké, že dlhšie ho už nemôžem podpopierať
  Pri týchto slovách je možné pokúsiť sa vymenovať nielen minulé, ale aj terajšie hriechy a zločiny, ktoré volajú o pomstu do neba. To prináša so sebou obavu, že by sme si nezrátali...

5. Ó, ako dlho už trpím za vás!

5. Ó, ako dlho už trpím za vás!
  „Tieto slová Matky vyvolávajú rozpaky, lebo matky sú zvyknuté veľa vydržať a vytrpieť, kým sa budú na nevďačnosť sťažovať. A Krásna Pani sa nielen sťažuje, ale aj plače. Matke, ktorá...

6. Keď chcem, aby vás môj Syn neopustil

6. Keď chcem, aby vás môj Syn neopustil
  Berieme ako samozrejmosť, že Panna Mária vynakladá všetku námahu na to, aby nás jej Syn neopustil, veď poznáme jej úlohu v Božom pláne spásy voči nám. Ale čo s jej Synom? Nemiluje...

7. Musím ho neustále o to prosiť

7. Musím ho neustále o to prosiť
  Prichádzame k bodu, v ktorom konečne môžeme pochopiť posolstvo Plačúcej Matky: keď jej ľud nebude sa chcieť podriadiť, keď neuzná jej siedmy deň, keď sa preklínaním zneužíva meno...

8. Ale vy si z toho nič nerobíte

8. Ale vy si z toho nič nerobíte
  Je to výčitka plná sťažnosti utrápenej a ustarostenej Matky, ktorá vidí svoje deti vo veľkom nebezpečenstve. To znamená: „Keď sú deti v biede, ponáhľajú sa k matke, keď sú...

9. Hoci by ste sa akokoľvek modlili, neviem, čo robili, nikdy mi nedokážete vynahradiť moju námahu, ktorú pre vás vynakladám

9. Hoci by ste sa akokoľvek modlili, neviem, čo robili, nikdy mi nedokážete vynahradiť moju námahu, ktorú pre vás vynakladám
  Tieto slová Panny Márie sú adresované v prvom rade všetkým ľuďom, ktorí neuznávajú jej úlohu orodovníčky a odopierajú jej všetku úctu. Ďalej nás to núti k uvažovaniu aj nad...

10. Dala som vám šesť dní na prácu

10. Dala som vám šesť dní na prácu
  Tieto slová Krásnej Panej vždy vyvolávali prekvapenie. Vzápätí po zjavení sa objavili pokusy revidovať odpovede pastierikov: „Istotne vám povedala: Môj Syn dal vám šesť dní na prácu!“ Lenže...

11. Siedmy deň som vyhradila pre seba, ale nechcú mi ho priznať

11. Siedmy deň som vyhradila pre seba, ale nechcú mi ho priznať
  Nedeľa zohráva v kresťanskom živote takú veľkú, dokonca rozhodujúcu úlohu, že by sme nemali byť prekvapení, ak Panna Mária o nej hovorí vo svojom Posolstve. Podľa jej sťažnosti sa...

12. Taktiež furmani vo svojich preklínaniach používajú meno môjho Syna

12. Taktiež furmani vo svojich preklínaniach používajú meno môjho Syna
  TAKTIEŽ FURMANI VO SVOJICH PREKLÍNANIACH POUŽÍVAJÚ MENO MÔJHO SYNA Táto výčitka by mohla dnešného človeka niečím zaskočiť. Prekvapuje už len samotná spomienka na furmanov, idúcich za záprahom...

13. Ak sa obrátia, kamene a skaly sa premenia na kopy zrna a zemiaky sa samy zasadia

13. Ak sa obrátia, kamene a skaly sa premenia na kopy zrna a zemiaky sa samy zasadia
  AK SA OBRÁTIA Panna Mária svoje Posolstvo v La Salette začína varovaním: „Ak sa môj ľud nebude chcieť podriadiť, budem nútená pustiť rameno môjho Syna,“ a končí ho prísľubom: „Ak...

14. Dobre sa modlíte, deti moje?

14. Dobre sa modlíte, deti moje?
  Prvou otázkou, ktorú Krásna Pani z La Salette smerovala k deťom, bola otázka o modlitbe. Panna Mária sa nepýta na rodinu a pôvod, vzdelanie a vysvedčenia, ani na ich vlastné túžby, týkajúce sa...

15. Ach, deti moje, treba sa dobre modliť ráno i večer

15. Ach, deti moje, treba sa dobre modliť ráno i večer
  ACH, DETI MOJE, TREBA SA DOBRE MODLIŤ Dnešný človek by sa aj chcel modliť, ale ani nevie, čo skutočná modlitba znamená. Najradšej by chcel modlitbu spojenú so svetom, aby vyrastala zo...

16. V lete na svätú omšu chodí len niekoľko starých žien, iní pracujú v nedeľu celé leto

16. V lete na svätú omšu chodí len niekoľko starých žien, iní pracujú v nedeľu celé leto
  V LETE NA SVÄTÚ OMŠU CHODÍ LEN NIEKOĽKO STARÝCH ŽIEN V tých slovách v žiadnom prípade nevidíme podceňovanie starších ľudí, ktorí chodia do kostola. Naopak – práve im patrí...

17. V zime, keď nevedia, čo robiť, idú na svätú omšu jedine preto, aby sa vysmievali z náboženstva

17. V zime, keď nevedia, čo robiť, idú na svätú omšu jedine preto, aby sa vysmievali z náboženstva
  V ZIME, KEĎ NEVEDIA, ČO ROBIŤ, IDÚ NA SVÄTÚ OMŠU JEDINE PRETO, ABY SA VYSMIEVALI Z NÁBOŽENSTVA Táto sťažnosť Panny Márie znie neuveriteľne. Ale i súčasné popisy potvrdzujú,...

18. A teda, deti moje, ohláste toto posolstvo všetkému môjmu ľudu

18. A teda, deti moje, ohláste toto posolstvo všetkému môjmu ľudu
  Týmto zreteľným príkazom Panna Mária z La Salette skončila svoj dlhý rozhovor s dvojicou pastierikov. Posolstvo bolo smerované priamo a hlavne k vizionárom. Preto Panna...