Členovia rehole saletínov začali šíriť úctu k Matke Božej z La Salette aj na Slovensku. V Považskej Bystrici v kaplnke sv. Heleny na sídlisku Rozkvet sa nachádza obraz Plačúcej Matky, ktorý posvätil v roku  1992 generálny predstavený rehole.  Na tomto mieste pôsobia misionári saletíni od roku 1990.

Od roku 1991 misionári saletíni začali pôsobiť vo farnosti Považské Podhradie, kde  v kostole sv. Ladislava sa nachádza kaplnka Matky Božej lasaletskej, posvätená otcom biskupom 19. septembra 1992. Okrem toho  za kostolom sa nachádza kalvária so sochami Panny Márie lasaletskej a pastierikov a lasaletský kríž. Rozhodnutím biskupského úradu v Nitre 1. júla 2002 ukončili misionári saletíni pôsobenie v tejto farnosti.

Koncom roka 1992 a začiatkom roka 1993 pôsobili vo farnosti Klokočov.

V roku 1993 saletíni začali pracovať v diecéze Banská Bystrica vo farnosti Chrenovec – Brusno.

V roku 2002  v Čeríne – Čačíne pri Banskej Bystrici.

V roku 2002 začali pôsobiť v diecéze Bratislavsko-trnavskej vo farnosti Maňa. Svoju činnosť tu ukončili v júni 2013.

 

Saletini Chrenovec

Misionári M. B. Lasaletskej
Rím-kat. farský Úrad
972 32  Chrenovec

Tel.: (+421) 46-547-1293
E-mail: misiolasalette@prievidzanet.sk
Web: www.chrenovec.saletini.sk