Vaše prosby:

Dátum 28.06.2018

Vložil Podakovanie

Titulok Na božiu chválu a česť

Odpovedať

Chvála a vdaka Ti Pane za to, že si sa ujal svojich slabých a nehodných služobníkov a že si oslávil svoje sväté meno. Chvála a vdaka Ti za ten veľký zázrak. Trojedinný Ocko, môj Pane, bud prosím stále s nami, žehnaj, ochraňuj nás a obdar nás svojimi svätým ovocím, svojími darmi. Moja milovaná Panna Mária, pomôž nám prosím zostať čistými, poslušnými, spravodlivými a vernými Kristovi. Volám na Teba Pane, Ty poznáš moje srdce, vyslyš ma prosím, moj Pán a môj Boh. Chvála a vdaka nášmu Kráľovi za všetko. Ty v nás a mi v Tebe až na veky večné. Amen.

Dátum 27.06.2018

Vložil Anka

Titulok Prosba o modlitbu

Odpovedať

Prosím o modlitby za moje zdravie a za vyriešenie mojej zlej finančnej situácie.Pbz

Dátum 27.06.2018

Vložil Anka

Titulok Prosba o modlitbu

Odpovedať

Prosím o modlitby za uzdravenie Gabriela, nech ho Pán ochraňuje, sprevádza lekárov pri správnej liečbe. Pbz

Dátum 27.06.2018

Vložil Anka

Titulok Prosba o modlitbu

Odpovedať

Prosím o modlitby za uzdravenie Zuzany, Pane Bože pomáhaj jej ochraňuj. PBZ

Dátum 26.06.2018

Vložil Bohuznáma

Titulok Prosba

Odpovedať

Duchu svätý, moja milovaná Panna Mária, Pane Ježišu a Nebeský Ocko, prosím ťa za MMPF, MPJ, každého brata a sestru na našom Slovensku a na celom svete. Duchu svätý všetkých Ti odovzdávam, všetkých a všetko obnovuj v Kristovi. Všetci anjeli archanjeli aj naši anjeli strážny bojujte za nás všetkých a blokujte všetko zlo. Všetko na Božiu chválu a česť v mene Ježiša Krista. Chvála a Vdaka Ti Pane za všetko.

Dátum 24.06.2018

Vložil Monika

Titulok Prosba

Odpovedať

Prosim, modlite sa za nas. Pane, vsetko ti odovzdavam. Ty konaj v nas a v tychto okolnostiach. Nech sa deje tvoja svata vola. Zehnam vam.

Dátum 24.06.2018

Vložil Anna

Titulok prosba za vieru

Odpovedať

Ďakujem Pane za poznanie a prosím o väčšiu vieru, aby som dokázala plniť Tvoju vôľu s radosťou v srdci.Prosím za všetky moje deti nech majú svoje srdcia otvorené pre Tvoju lásku. Ďakujem

Dátum 16.06.2018

Vložil Emília

Titulok Prosba za manžela

Odpovedať

Prisím o modlitby za manžela Pavla za jeho uzdravenie a za to aby si našiel prácu. Pán Boh zaplať.

Dátum 13.06.2018

Vložil B a S

Titulok Prosba

Odpovedať

Zo srdca Vás prosím o modlitby o dary, ovocie a vedenie ducha svätého, pomoc a ochranu Panny Márie, Najsvätejšej trojice, všetkých anjelov a archanjelov pre J, M a NR. Za božiu vôľu v našich životoch, a požehnanie pre NP, P a P. Ježišu, všetko to odovzdávam do tvojho Najsvätejšieho Srdca. Ty Pane sa vo všetkom osláv. Chvála a vdaka Ti za všetko. Amen.

Dátum 31.05.2018

Vložil PD

Titulok prosba

Odpovedať

Nebeský Ocko, Pane Ježišu, Duchu svätý, moja milovaná Panna Mária, vrúcne Vás prosím v mene Ježiš o božiu pomoc, ochranu a milosti pre p. farára, J, p. kaplánov, s, seba, našich milovaných rodičov a súrodencov. Ježišu, všetkých nás vkladám do Tvojich svätých rán a prikrývam tvojou svätou krvou. Naplňaj nás svojou láskou, pokojom a radosťou, nech Tvoja láska a odpustenie v nás prebýva. Zvolávam všetkých anjelov archanjelov, našich anjelov strážnych, celé nebo, aby za nás bojovali a blokovali všetko zlo, ochránili nás a zničili zámery zlého. Duchu svätý riad nás v každej skúške, situácii, všetko Ti odovzdávam Ježišu. Na väčšiu Božiu chvála a česť. Ty Pane sa osláv, nie my. Vdaka Ti Pane za všetko. Nech Vás Pán žehná a udelí milosti, ktoré sami potrebujete.