Vaše prosby:

Dátum 17.02.2018

Vložil Bohuznáma

Titulok Prosba

Odpovedať

Drahé sestričky, prosím Vás o modlitby za J, S, za dary ducha svätého, aby sme boli zdraví, šťastní, požehnaní, plní, lásky, pokoja a radosti, nasledovali Krista a tak plnili Božiu vôľu. Všetci boží anjeli, najsvätejšia Trojica a Panna Mária, ochráňte nás pre úkladmi zlého a zničte ich. Za našich drahých milovaných, za S a jeho rodinu, KS, KA, LSZ a všetky úmysly P, ZPA a MUOAO. Chvála a vdaka Ti Pane za všetko. Nech Vás Pán žehná, ochraňuje a udelí milosti, ktoré potrebujete. PBZ.

Dátum 12.02.2018

Vložil Jana

Titulok prosba o modlitby

Odpovedať

Prosím o modlitby za vyriešenie problémov v práci, nech rozpracované veci dopadnú dobre. PBZ

Dátum 10.02.2018

Vložil Miriam

Titulok Prosby

Odpovedať

Prosím o modlitby za J, MBM a S. Za vedenie ducha svätého, múdrosť, božiu pomoc a ochranu. Ježišu, len teba chceme nasledovať a plniť tvoju vôľu. Všetko na božiu chválu a česť. Chvála a vdaka za všetko. Anjeli archanjeli, Panna Mária, prosím Vás orodujte za nás a blokujte všetko zlo, zničte zámery nepriateľa. Najsvätejšia trojica, všetko ti odovzdávam. Amen.

Dátum 09.02.2018

Vložil manželka

Titulok prosba za manžela

Odpovedať

Prosím o modlitbu za rozseknutie pút a rozviazanie uzlov zranení z minulosti a hriechov, ktorými je spútaný môj manžel, prosím o modlitbu za to, aby sa manžel oslobodil a aby túžil po Pánovi. Pán Boh zaplať!

Dátum 07.02.2018

Vložil Za milosť uzdravenia a požehnanie priateľstva

Titulok Prosba

Odpovedať

Nebeský Ocko, trojedinný Bože, prosím ťa, pomôž nám J a Z, ochráň nás pred úkladmi zlého ducha, pred našimi nepriateľmi, očisti, uzdrav a oslobod nás od všetkého čo nie je tvojou vôľou a bráni nám ťa nasledovať a plniť tvoju vôľu. Žehnaj nás a naplň svojou láskou, pokojom a radosťou. Aby sme mohli slobodne žiť a radovať sa. Pane, Ty poznáš túžby našich sŕdc. Všetko na božiu chválu a česť. Chvála a vdaka Ti za J, za dar ktorý si mi v ňom dal. Vdaka za všetko Pane.

Dátum 06.02.2018

Vložil Eva

Titulok Prosba

Odpovedať

Prosím o modlitbu za obrátenie a uzdravenie Agnesy a Pavla ,ďakujem

Dátum 04.02.2018

Vložil Jana

Titulok prosba o modlitby

Odpovedať

V prvom rade veľmi pekne ďakujem za všetky doterajšie modlitby. Prosím o ďalšie modlitby za nájdenie práce pre seba a svojho syna, sme úplne bez príjmu, prosím Pána o pomoc pri najbližších pohovoroch na budúci týždeň, nájdenie práce (vhodný výber práce) a vyriešenie našej zložitej finančnej situácie. PBZ

Dátum 03.02.2018

Vložil Sestra

Titulok Prosba o modlitby

Odpovedať

Prosím svätý Blažej, oroduj u nášho Pána za môj dnešný úmysel. Chvála a vdaka Ti Pane.

Dátum 02.02.2018

Vložil Zuzana

Titulok Prosba o modlitby

Odpovedať

Drahé sestričky, prosím vás o modlitby za mňa, J, BM za našich rodičov a súrodencv, aby sme plnili Božiu vôľu a nasledovali Krista. za moje vnútorné uzdravenie a oslobodenie, čisté srdce a žitie božích plánov. Ješišu, odovzdávam ti nás, pomôž nám prosím. Panna Mária, ododuj za nás. všetko na božiu chválu a česť. *PBZ

Dátum 01.02.2018

Vložil milujúca manželka

Titulok Prosba za manžela

Odpovedať

Prosím o modlitby za môjho manžela, ovláda ho démon žiadostivosti a veľmi to poznačuje aj naše manželstvo. Prosím o jeho uzdravenie a záchranu môjho manželstva. Pán Boh zaplať!