Vaše prosby:

Dátum 23.04.2018

Vložil Monika

Titulok Prosba

Odpovedať

Drahé spoločenstvo, prosím Vás o modlitby za môjho milovaného brata Stanislava, za celú jeho rodinu, za jeho dcérku, rodičov, súrodencov a ich rodiny. Božské srdce odovzdávam Ti ich všetkých cez nepoškvrnené srdce Panny Márie. Panna Mária, skry ich pod svoj ochranný materinský plášť. Svätý Michal, bojuj za nich. Chvála a vdaka Ti za nich. Žehnaj ich, ó Trojedinný Pane, uzdravuj a očisťuj ich od hriechu a prived ich k sebe. Prosím o záchranu a spásu ich duší.

Dátum 23.04.2018

Vložil Jana

Titulok prosba o modlitby

Odpovedať

Prosím o modlitby za nájdenie práce pre seba a svojho syna, ako aj o vyriešenie našej ťažkej finančnej situácie. PBZ

Dátum 18.04.2018

Vložil Katka

Titulok Prosba

Odpovedať

Prosím o modlitby za moje štátnice a budúcnosť. Ďakujem.

Dátum 16.04.2018

Vložil bohuznáma

Titulok prosba

Odpovedať

Prosím o modlitby za rýchlu nápravu vzťahu s mojou sestrou. Ďakujem

Dátum 07.04.2018

Vložil Zuzana

Titulok Prosba o modlitby

Odpovedať

Môj milovaný Trojedinný Boh - Ocko, Pane Ježišu a Duchu svätý. Z celého srdca a s veľkou dôverou v Teba ťa prosím vyslyš moju úpenlivú prosbu. Znič všetky zámery a plány zlého, bojuj za nás, pomáhaj nám a ochraňuj nás. Ty poznáš naše srdcia a skutky, vieš že sme pred Tebou čistí. Prosím, vyslyš moju modlitbu a pomôž nám. Prosím ťa o dary a ovocie ducha svätého. Všetko Ti to odovzdávam Pán, môj Kráľ, môj Boh. Celé nebo, všetci svätí, anjeli strážcovia a anjeli archanjeli, bojujte za nás. Moja milovaná Panna Mária, dnes v Tvoj sviatok Ťa prosím, pomôž nám a ochráň našs VBSP, VULD A VK. Ty sa Pane vo všetko osláv. Chvála a vdaka ti Pane za všetko. Tvoja milosrdná láska nemá hraníc. nech Vás Pán žehná, ochraňuje a pomáha. Aleluja.

Dátum 06.04.2018

Vložil Michal, Bronislava, Vladimír

Titulok Za zosnulú babku aj ostatných živých i mŕtvych

Odpovedať

Z celého srdca Vás prosíme o modlitby za našu zosnulú babku, mamičku a svokru, ktorá nás opustila v noci zo stredy na štvrtok, aj za ostatných živých a mŕtvych, zvlášť tých, ktorí to najviac potrebujú, aby boli uchránení od večného zatratenia a raz sa mohli s Pánom naveky radovať v nebi. Veľmi, preveľmi Vám ďakujeme za každú jednu modlitbu.

Dátum 06.04.2018

Vložil Gabriela

Titulok Prosba o modlitby

Odpovedať


Ďakujem za všetky milosti ktoré nám udeľuješ a naďalej prosím o pokoj v mojej duši aby sa vyriešila situácia v mojej rodine a aby sa mi darilo v práci.
Pomôž mi Pane uhášať svoju nervozitu v seba a prinášať pokoj svojim blízkym.
Pane Ježišu vyslyš moje prosby.

Dátum 03.04.2018

Vložil Za Ferka a jeho rodinu

Titulok Prosba

Odpovedať

Zo srdca Vás prosím o modlitby za Ferka, jeho maminu, babku a súrodencov. Ježišu, odovzdávam Ti ich, pomôž im, prosím ťa, uzdrav ich, oslobod a očisti od všetkého zlého. Daruj im radosť, lásku a pokoj do ich sŕdc, duchu svätý, dotkni sa ich sŕdc a ved ich ku Kristovi. Najsvätejšia trojica, vzývam ťa, pomôž im a ujmi sa ich. Chvála a vdaka Ti za všetko. Amen.

Dátum 31.03.2018

Vložil Zuzana

Titulok Prosba o modlitby

Odpovedať

Ježišu, zo srdca ťa prosím, nech sila a moc Tvojho utrpenia, umučenia, ukrižovania a zmŕtvychvstania oslobodí J i M, od všetkého zlého, zničí všetky zámery nepriateľa a blokuje všetko zlo. Nech obstojíme v Tejto veľkej skúške viery v Trojedinného Boha. Všemohúci Ocko, Ty vieš, že ťa obaja milujeme, pomôž nám prosím, bojuj za nás, aby sme nezhrešili a zostali verný Kristovi a plnili Božiu vôlu, plán pre ktorý nás stvoril. Prosím lásku, radosť, pokoj o dary a ovocie ducha, Božiu pomoc, ochranu a milosti pre nás a všetkých členov našich rodín. Panna Mária, oroduj za nás a skry nás pod svoj ochranný materinský plášť. Všetci svätí anjeli, archanjeli a svätí, bojujte za nás. Všetko na väčšiu Božiu chválu, česť a slávu. Nech si ty Pane, Trojedinný a Všemohúci Boh vo všetko oslávený a zvelebený naveky. Amen.

Dátum 26.03.2018

Vložil Jana

Titulok Prosba

Odpovedať

Prosím o modlitbu za záchranu sviatostného manželstva Vierky, uzdravenie jej manžela od nevery /aby sa správne rozhodol/ a ich malú dcerku.

Pán Boh zaplať