Vaše prosby:

Dátum 10.05.2023

Vložil Bohuznáma

Titulok Prosby o modlidby

Odpovedať

Prosím o modlidby za vyprosenie milosti aby sa čím viac ľudí na celom svete modlili za záchranu spásu duší aj zatvrdlivých odmietajúcich Boha aj za tích ktorím hrozí peklo aj za tie dni čo prídu očisťovania aj za tích ktorí vtedy zomrú. Pbz

Dátum 08.05.2023

Vložil Martina

Titulok Prosba

Odpovedať

Prosím o modlitbu za obrátenie, zdravie, Božie požehnanie, spásu pre moju rodinu a blízkych, za ktorých sa modlím, za pomoc s ťažkosťami, v ktorých sa nachádzam. PBZ

Dátum 07.05.2023

Vložil Bohuznáma

Titulok Prosba

Odpovedať

Prosím Vás o modlitby za krstného syna Petra , za zdravie,.vedenie Duchom Svatým, za úspešne ukončenie bakalárskeho ročníka , ochranu Matky Božej. Bohu vďaka.

Dátum 03.05.2023

Vložil Mama

Titulok Prosba

Odpovedať

Prosím o modlitby pre svojho syna za zdravie Božie milosti pomoc ochranu Matky Božej. Bohu vďaka.

Dátum 02.05.2023

Vložil Patricia

Titulok Prosba

Odpovedať

Prosím o modlitbu za uzdravenie nášho manželstva. Ďakujem

Dátum 02.05.2023

Vložil bohuznáma

Titulok súrne

Odpovedať

Prosím o modlitby za zázračné vyriešenie všetkých mojich problémov. Ďakujem

Dátum 02.05.2023

Vložil Zuzana

Titulok Prosba

Odpovedať

Za môj úmysel

Dátum 01.05.2023

Vložil Veriaca

Titulok Štátnice

Odpovedať

Prosím o modlitby za úspešné zvládnutie štátnej skúšky, ktorá ma čaká v stredu, aby som si vytiahla ľahké otazky a mala dobrú komisiu. Pán Boh zaplať

Dátum 30.04.2023

Vložil Mama

Titulok Prosba

Odpovedať

Prosím o modlitby pre svojho syna za zdravie Bozie požehnanie ochranu Matky Božej. Bohu vďaka.

Dátum 30.04.2023

Vložil Mária

Titulok Štátnice

Odpovedať

Prosím o modlitbu za úspešné štátnice. Nech ich so sestrou zvládneme. Takisto aj za dary Ducha svätého pre nás, lebo je to náročné.

PBZ