SVÄTÁ HEDVIGA

Hedviga z Anjoubola dcéra uhorského a poľského kráľa Ľudovíta Veľkého a jeho druhej manželky Alžbety Kotromanićovej, v roku 1384 sa stala poľskou kráľovnou. Je uctievaná rímskokatolíckou cirkvou ako svätá Hedviga. Je patrónkou kráľovien a zjednotenej Európy.

Hedviga bola najmladšou dcérou Ľudovíta Veľkého. Narodila sa v roku 1374 na uhorskom kráľovskom dvore v Budíne. Na základe skorších dohôd bola Hedviga v roku 1378 zasnúbená s Viliamom Rakúskym a strávila približne rok na cisárskom dvore vo Viedni. Bola to taktika jej otca, ktorý sa usiloval zabezpečiť dcéram dobrý vydaj, aby si udržali kráľovskú korunu. Jej staršia sestra Mária mala podľa plánov zdediť Poľsko, v dôsledku blízkosti Brandenburska, ktoré mal zdediť jej nastávajúci, Žigmund Luxemburský. Hedviga mala zase zabezpečiť spojenectvo s Rakúskom, susedom Uhorska.

Hedviga bola vzdelaná, rozprávala po latinsky, bosniansky, maďarsky, chorvátsky, poľsky, nemecky; zaujímala sa o umenie, hudbu, vedu.

Už od svojej smrti bola Hedviga považovaná za svätú a početné legendy o zázrakoch mali túto svätosť potvrdiť.

Jednou z najznámejších legiend je legenda o Hedviginom kríži. Hedviga sa často modlila pred veľkým čiernym krížom, ktorý dodnes visí v severnej lodi Wawelskej katedrály. Traduje sa, že počas jednej z modlitieb k nej prehovoril Ježiš z kríža.

Podľa inej legendy darovala Hedviga istému chudobnému kamenárovi, ktorý ju prosil o pomoc, drahokam zo svojej črievičky. Keď odišla, kamenár spozoroval na sadrovej podlahe hlboký odtlačok jej topánky, hoci sadra už dávno pred jej návštevou stvrdla. Tento odtlačok je v Krakove dodnes uložený.

Hedvigine pozostatky boli dodnes exhumované najmenej trikrát. Prvýkrát to bolo v 17. storočí v dôsledku umiestnenia biskupovho sarkofágu hneď vedľa Hedviginho hrobu. Nasledujúca exhumácia sa konala v roku 1887. Bola objavená kompletná kostra spolu s plášťom, na základe ktorej maliar Ján Matejko neskôr namaľoval portrét.

12. júla 1949 bol Hedvigin hrob opäť otvorený. Tentokrát boli Hedvigine pozostatky premiestnené do sarkofágu, ktorý vyrobil z bieleho mramoru v roku 1902 sochár Antoni Madeyski. Kráľovná je na ňom zobrazená so psom pri nohách, symbolom vernosti. Sarkofág je orientovaný Hedviginými nohami na západ, na rozdiel od všetkých ostatných sarkofágov v katedrále. Vo výklade vedľa hrobky je skromné drevené žezlo a jablko, s ktorými bola kráľovná pochovaná (šperky chýbajú, pretože ich Hedviga predala, aby pomohla zafinancovať obnovu Jagelovskej univerzity).

Napriek všeobecnej úcte, ktorej sa kráľovnej dostávalo a napriek tomu, že pápež Ján Pavol II. sa modlil pri jej hrobe v roku 1979, bola Hedviga blahorečená až 8. augusta 1986. Svätorečená bola pápežom Jánom Pavlom II. pri jeho návšteve v Krakove 8. júna 1997.