Roráty 2013
Tohtoročná téma: 
 

Chudobná cesta, cesta k Bohu. 

 
Téma je inšpirovaná myšlienkou Sv. Otca Františka, aby Cirkev bola chudobná pre chudobných. Bolo vybratých šestnásť svätcov, ktorí žili chudobne a venovali sa chudobným. 
 
Počas konkláve sa mu prihovoril jeden z kardinálov a poprosil ho, aby nezabudol na chudobných. Neskôr pápež, mysliac na sv. Františka, vyslovil svoju túžbu: "Ach, ako veľmi by som chcel Cirkev chudobnú a Cirkev pre chudobných." Heso poľského originálu je skutočne originálne: uBoga droga. Ponúka hneď niekoľko myšlienok. Ide o úbohú, lepšie povedané chudobnú cestu, cestu chudoby. Zároveň je cestou k Bohu.

Cieľom poľskej redakcie bolo poukázať na Cirkev, ktorá sa vo svojich dejinách vždy zaujímala o chudobných a snažila sa im pomôcť. Počnúc sv. Vavrincom, cez sv. Františka, Matku Terezu až po súčasnosť. Príklady svätcov a blahoslavených majú poslúžiť, aby sa nielen deti inšpirovali pre pomoc chudobných. 
 
 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-25/dsc00008-jpg/ /album/fotogaleria-25/dsc00010-2-jpg/ /album/fotogaleria-25/dsc00013-jpg1/ /album/fotogaleria-25/dsc00016-jpg/ /album/fotogaleria-25/dsc00022-jpg/