Už v pondelok 30. novembra 2015 začíname tohtoročné roráty, 

na ktoré pozývame všeeetky deti 

smile – emotikon

Od pondelka do piatka, vždy o 17.00 hod. v kostole sv. Heleny na sídlisku Rozkvet.