Odvážne išli za Svetlom

Rok viery, ktorý prežívame v Cirkvi od 11. októbra, určil tému tohtoročných stretnutí počas Rorátov. Poľskí autori navrhujú, aby sme sa pozreli na vieru cez život svätých, blahoslavených a Božích sluhov. Pretože uverili Ježišovi, išli za ním s odvahou nepozerajúc na mnohé protivenstvá. Odtiaľ sa vzala aj téma Rorátov: Odvážne išli za Svetlom. Svätci sa odlišujú v mnohých okolnostiach, ale jedno majú spoločné – bezhranične veria Ježišovi i v Ježiša. On je pre nich JEDINÝM SVETLOM.

V tomto roku budeme Roráty prežívať so svedkami viery, ktorí bezvýhradne, absolútne odovzdali svoje životy Pánu Ježišovi. Za Svetlom išli napriek kľukatým cestám. Účastníci Rorátov budú poznávať cesty viery veľkých svätých učencov Cirkvi, ale tiež svätých rodičov i svätých detí.

Toto je oficiálny obraz pre Rok viery. Ježiš Kristus z katedrály z malého mestečka z Cefalu, ktoré je na Sicílii. Sám Svätý Otec Benedikt XVI. tak chcel.

Ikona Ježiša Krista z Cefalu

Na tohtoročný advent bol vybraný ikonografický obraz Ježiša Krista, ktorý sa nachádza v krásnej katedrále postavenej roku 1131 sicílskym kráľom Rogerom II., v zmesi pápežského, islamského, byzantského a normanského  románskeho štýlu. Túto katedrálu Premenenia Pána môžeme navštíviť na ostrove Sicília.

Tvár Pána Ježiša je namaľovaná teplými farbami na peknom, svietiacom, zlatom pozadí. Pravá ruka Pána Ježiša je mierne pozdvihnutá a zvláštnosťou tejto ruky sú prsty: tri sú spojené a predstavujú jednotu Najsvätejšej Trojice, pričom dva prekrížené predstavujú Ježiša, ktorý bol zároveň Bohom i človekom. V ľavej ruke drží Ježiš knihu s nápísom:

„Ja som svetlo sveta.

Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách,

ale bude mať svetlo života.“  (Jn 8, 12)

Katedrála Cefalu, Sicília

/album/katedrala-cefalu-sicilia/cefalu-2012-adjusted-jpg/ /album/katedrala-cefalu-sicilia/cefal%c3%b9-dal-monte-jpg/ /album/katedrala-cefalu-sicilia/cefalu-christus-pant-jpg/ /album/katedrala-cefalu-sicilia/interno-cattedrale-capriate-cefal%c3%b9-jpg/