Sv. Filip Neri - Radostný a dobrý

streda po 1. adventnej nedeli

Je najvyšší čas spoznať ďalšieho svätého. Volá sa sv. Filip Neri. Žil v 16. storočí, čiže niekoľko storočí pred Nennolinou. Tiež bol Talian a hoci sa narodil vo Florencii – krásnom meste, väčšinu svojho života strávil v Ríme.

Sníval o tom, že pôjde na misie do Indie, ale rýchlo mu zomrela mama, preto musel bývať u svojho strýka, ktorý bol kupcom. Filip sa tiež mohol stať kupcom, ale nechcel. Rozhodol sa vycestovať do Ríma, hoci nie príliš vedel čo bude robiť. Začal študovať a stal sa advokátom. Ale keď prehral na súde zistil, že to nie je pre neho.

Začal vychádzať do ulíc Ríma a pomáhal najbiednejším.  Mali ho radi lebo mal veľký zmysel pre humor. Vedel ich rozosmiať a tak si získaval ich srdcia. Filip nemal istotu, či sa má stať kňazom alebo nie. Rozhodol sa pre povolanie, až keď mal viac ako  30 rokov. Až potom bol skutočne šťastný.

Pracoval v jednej farnosti v centre Ríma a práve sem za ním hneď od začiatku prichádzali ľudia. Mnohých z nich už poznal. Spolu s ním sa modlili, spievali a rozprávali sa o Pánu Bohu. Najprv sa stretávali v jeho izbe a keď ich bolo čoraz viac stretávali sa v špeciálnej kaplnke, ktorú nazývali oratórium. Predstavte si, že do oratória prichádzalo až niekoľko  tisíc ľudí. Sv. Filip z Neri dokázal  dávať ľuďom jednoduché rady a tak im kládol otázky, že sa museli zamyslieť nad tým čo robia. Vypočujte si ako to vyzeralo.

Príbeh

Istá rehoľná sestra povedala sv. Filipovi, že je taká hriešna, že asi bude zatratená. Sv. Filip nato: „Ale  čožeby. Hneď ti dokážem, že si určená pre nebo. Za koho zomrel Kristus?“ „Za hriešnikov“ odpovedala sestra. „No práve. A ty kým si?“ „Hriešnikom“ „A teda nebo je pre teba, pretože ľutuješ svoje hriechy.“

Inokedy mu istý mládenec rozprával o svojich plánoch do budúcna „A čo budeš robiť potom?“ Pýtal sa s. Filip. „Skončím štúdiá“ a potom „Stanem sa advokátom“ „a potom“ „Potom sa ožením“ „a potom? ...“

Sv. Filipovi z Neri šlo o to, aby ľudia mysleli na život večný. Považovali ho za svätého, ale on nebol z toho nadšený. Občas zo žartu hral divadlo. Preobliekal sa do divného oblečenia alebo si holil jednu stranu tváre a tak chodil po meste. Zveleboval žarty. Môžeme smelo povedať, že radosť a humor bola jeho metóda na hlásanie evanjelia.

Často opakoval: „Boh je plný radosti a diabol uteká pred opravdivou radosťou. Občas dal niekomu šťuchanec  a pošepkal: „To nie je pre teba, ale pre Zlého, ktorého chcem z teba vyhnať“ V Ríme bol najznámejším kňazom. Rovnako prijímal kardinála ako žobráka.  Radil dokonca pápežovi. Ale milovali ho aj obyčajní, jednoduchí ľudia a zvlášť deti, ktoré milovali jeho fígle a zábavu na ulici.

Dodnes sa rozprávajú o sv. Filipovi z Neri najrôznejšie anekdoty. Keď bol raz sv. Filip na prechádzke s istým dôstojným kňazom, nad hlavou kňaza preletel vták a na krásnej reverende kňaza zostal fľak.... Pobúrenému kňazovi sv. Filip odpovedal  „Tešte sa, že nelietajú kravy“. Istého dňa navštívil väzenie. Šiel od cely k cele a pýtal sa väzňov: „Za čo si odsúdený?“ Všetci rad radom hovorili, že sú nevinní. Len v poslednej cele väzeň odpovedal, že urobil veľa zlých činov a zaslúži si trest. Vtedy sa sv. Filip obrátil na strážnikov: „Tohto tu vypustite, lebo pokazí tých ostatných nevinných....“

Sv. Filip Neri humorom a radosťou získaval tisícky ľudských sŕdc pre Krista. Niektorí z nich sa stali  tiež svätými. Sv. Karol Boromejský, sv. František Salezský, či sv. Ignác z Loyoly. Spolu s nimi žartoval ale predovšetkým spolu s nimi sa modlil a rozprával o Pánu Bohu.

Veľa som vám rozprával o sv. Filipovi z Neri. Som si istý, že si zapamätáte, že to bol svätec radostný, a plný dobrej nálady. Prial by som si, aby ste si zapamätali aspoň jednu jeho vetu, ktorú rád opakoval. „Radosť pomáha byť dobrým. Čím viac je v nás radosti, tým sme bližšie k svätosti.“


Svätý Filip Neri, oroduj za nás.