Sv. Pavol Miki a spoločníci - Podobní Kristovi

utorok po 2. adventnej nedeli

Pre svet je nepochopiteľné to, čo robil sv. František Xaverský. Nechápali ho, keď uprostred mesta začal zvoniť na zvončeku najhlasnejšie ako vedel. Chcel utíšiť vravu mesta, rozprávajúcich ľudí, aby im povedal, že Pán Ježiš z lásky k nim zomrel, pretože chcel každého spasiť. Sám František hovoril o sebe, že keď sa dozvedel o jeho láske, stal sa bláznom, ktorý je odhodlaný každému o tom povedať.

Do Číny ako si pamätáte nedošiel, lebo počas cesty ochorel a zomrel. V Japonsku bol dva roky. Na rôznych miestach tejto krajiny hlásal Evanjelium. Stačilo to na to, aby tisícky Japoncov prijali krst. Nielen to, ale po obrátení chceli ako sv. František pracovať na obrátení pohanov. Predstavte si, že  30 rokov potom ako bol sv. František v Japonsku, bolo tam už okolo 200-tisíc kresťanov. To je približne toľko ľudí, koľko býva napríklad v Košiciach.

Vláda Japonska bola priaznivá voči misionárom z Európy. Ale keď vyznavačov novej viery veľmi rýchlo pribúdalo, začalo ich to znepokojovať. Báli sa, že náboženstvo je len zámienka a že potom celá Európa zaútočí na Japonsko a so všetkými ostrovmi si ich privlastní. Najprv začali kresťanov vyhadzovať z úradov a z armády. Jezuitom ku ktorým patril aj sv. František Xaverský zakázali hlásať Kristovo Evanjelium. 200 katolíckych kostolov bolo spálených. Bolo to veľké prenasledovanie kresťanov. Niektorých uväznili. Ale to nebolo ešte všetko.  Vypočujte si čo sa  stalo vo februári na konci 16. storočia.

Príbeh

V ten deň slnko v Nagasaki svietilo výnimočne silno. Bol 5. februára 1597. Cestou na vrchol za mestom viedli odsúdencov. „Hlupáci, zavrhnite svoju vieru“, vykríkol niekto ich smerom. Pozdĺž cesty stáli tiež kresťania. Modlili sa a povzbudzovali svojich bratov, aby vytrvali. Na vrchole hory čakalo 26 krížov. Vo väzení v Kioto sa k Pavlovi Mikimu pripojili traja malí miništranti. Medzi nimi bol  Tomáš KozakiLuis Ibaraki. O týždeň neskôr odznelo rozhodnutie súdu: smrť ukrižovaním. 26 odsúdených v zime, v snehu hnali skoro 1000 kilometrov do Nagasaki. Toto mesto sa najlepšie hodilo na ukážkové vykonanie trestu. Žilo tam najviac nasledovníkov Pána Ježiša.

Kresťanov odsúdených na trest smrti ukrižovaním priviazali na kríže drôtami. Keď kríže zdvihli odsúdenci začali spievať: „Svätý, svätý...“ Ešte raz bol prečítaný rozsudok a kresťania dostali poslednú šancu. Ešte sa mohli zrieknuť viery. Všetci odmietli. A Pavol Miki z kríža vyhlásil akoby rozlúčkovú reč. Vypočujte si, presne vám ju prečítam: „Narodil som sa ako Japonec a som bratom Tovarišstva Ježišovho. Nedopustil som sa žiadneho zločinu. Jediným dôvodom môjho odsúdenia na smrť je, že som učil Evanjelium nášho Pána Ježiša Krista. Som šťastný, že môžem zomrieť pre Krista. Prijímam smrť od môjho Pána ako veľký dar. Niet inej cesty k spáse ako cesta kresťanov. Odpúšťam všetkým, ktorí majú účasť na mojej smrti. Necítim nenávisť, chcem vás všetkých získať pre Krista.“

Pavol Miki bol synom samuraja, čiže japonského bojovníka. Keď mal Pavol 4 roky jeho rodičia spolu s celou rodinou boli pokrstení. Od detstva bol kresťanom. Keď sa začalo zatváranie veriacich pre Ježiša, bol u jezuitov. Pripravoval sa na kňazstvo.  Dokázal krásne hovoriť, Japonci ho vždy ochotne počúvali a vplyvom toho čo hovoril sa mnohí z nich obrátili. Pavol Miki mohol byť prvým katolíckym kňazom z Japonska, ale stal sa  jedným z prvých mučeníkov.

Pred chvíľou ste počuli, že medzi odsúdenými boli aj malí miništranti. Napríklad 12 ročný Luis Ibaraki. Keď tento chlapec spolu s odsúdencami vystúpil na horu, na ktorej stálo 26 krížov, spýtal sa katov: „Ktorí kríž je môj?“  Potom sa rozbehol v smere kríža, aby ho objal. Druhý miništrant bol Tonko Kozaki, mal 13 rokov. Odsúdili ho na smrť spolu s otcom. Pred tým napísal mame list:

„Drahá mama!

Otec a ja ideme do neba. Budeme tam čakať na Teba. Nedaj sa aj keby boli všetci kňazi zavraždení. Obetuj celý svoj smútok nášmu Pánovi a nezabudni, že si na opravdivej ceste do neba. Nesmieš dať mojich mladších bratov do pohanských rodín. Sama ich uč. To sú naše posledné priania.

Dovidenia, mama. Tomek“

Dnes, na vrchole Nagasaki stojí kostol a pomník.  Všetkým pripomína 26 mučeníkov za vieru v Pána Ježiša.  Ale to bola len jedna skupina kresťanov, ktorá v Japonsku bola umučená za vieru v Pána Ježiša. Prenasledovanie trvalo skoro  celé 17. storočie, čiže  skoro 100 rokov. Celkove boli umučené  tisícky ľudí, dokonca niekoľkoročné deti zomierali v náručí svojich mám.

Dnes sme poznali len troch mučeníkov za vieru. Údajne podľa mena vieme povedať viac ako 3000 zavraždených. To je niečo neuveriteľné.

Nakoniec vám porozprávam ešte jednu zaujímavú udalosť. Skoro po 300 rokoch ako zomrel Pavol Miki, francúzsky misionár postavil v Nagasaki malú kaplnku. Mnoho rokov tam nikto neprichádzal len on sám. Ale istého rána si vedľa kňaza v kaplnke kľakli tri Japonky „Máš pápeža?“ opýtali sa. „Áno, odpovedal kňaz.“ „Modlíš sa k Blahoslavenej Panne Márii?“ „Áno.“ „Si ženatý?“ „Nie“ odpovedal kňaz. „Tak teda si kresťanom tak ako my!“ potešili sa Japonky. Čo sa ukázalo? V Japonsku nezavraždili všetkých kresťanov. Tí, ktorí prežili sa skrývali dlhé roky, tajne vyznávali svoju vieru a čo je najdôležitejšie odovzdávali ju vo svojich rodinách.

Sv. Pavol, Tomáš, Luis, všetci japonskí mučeníci, orodujte za nás.