Sv. Tomáš Morus - S čistým svedomím

streda po 3. adventnej nedeli

Dnes ... dnes sa nám predstaví - politik. Niekto povie: No nie!? Toto tu ešte nebolo.  Ešte k tomu na rorátoch. Ja si myslím, že tohto politika nie je možné nepoznať. Nielen to, ale súčasní politici by si mali z neho brať príklad. Tým viac, že pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil za patróna politikov. Hneď sa presvedčíte prečo.

V Anglicku v bohatej londýnskej rodine sa narodil Tomáš Morus. V detstve veľmi rád čítal. Po štúdiách sa stal právnikom. Nejaký čas uvažoval, že sa stane rehoľníkom, ale objavil, že jeho povolaním je založiť si rodinu. Mal štyri deti.

Tomáš Morus sa preslávil ako dobrý advokát a potom ako veľmi svedomitý člen parlamentu. Kráľ Henrich VIII. mu veľmi dôveroval. Mal ho veľmi rád a dal na jeho mienku. Dokonca mu dal šľachtický titul. Potom dostal Tomáš Morus titul kancelára, čiže stal sa dôležitým úradníkom na dvore Henricha VIII. Po kráľovi to bol najvyšší úrad. Zdalo by sa, že sa nedá  snívať o niečom lepšom. Situácia sa zmenila, keď Henrich VIII. vyhlásil, že sa chce rozviesť so ženou a oženiť sa s inou ženou. Kancelár Tomáš Morus nemohol s kráľom súhlasiť. Pre neho bola najdôležitejšia vernosť Bohu a Cirkvi.

V tomto prípade si kráľ bol istý sám sebou a napísal list samému pápežovi. A pápež?

Samozrejme s rozvodom nesúhlasil. Preto sa  Henrich VIII. urazil a rozhodol sa, že založí novú cirkev a seba vyhlási za hlavu tejto cirkvi. Poddaných nútil, aby mu prisahali vernosť. Tomáš odmietol, hoci cítil, že na to môže doplatiť životom. Zo dňa na deň sa zriekol všetkej slávy a úspechov. Ľudia si klopali po čele. „To je určite bláznovstvo“. Pre Tomáša bolo dôležitejšie počúvať vlastné svedomie ako kráľa.

Vypočujte si čo sa stalo s kráľovým kancelárom:

Príbeh

Uprostred roku 1535 vo Westminsterskom paláci bol Tomáš Morus odsúdený na smrť sťatím. Viedla ho stráž. Kráčal aj kat s ostrím sekery obrátenej k odsúdenému. Všetci počuli vyhlásenie trestu. Veliteľ pevnosti Tower mal v očiach slzy.

 „Dobrý pán Tomáš Morus ...“ – Tomáš Morus mu stisol ruku.

 „Netráp sa“. Pozri sa na vec z lepšej strany.

 „Budem sa za vás modliť aj za vašu dokonalú ženu“ – povedal a dodal

 „v nebi budem šťastný.“

Veľký kancelár Anglicka Tomáš Morus mal byť sťatý podľa rozkazu kráľa Henricha VIII. Ešte nedávno bol jeho priateľom. Mal moc a skvelú kariéru. Všetkého sa zriekol.

Kráľ sa ho pokúšal presvedčiť:

 „Uznaj ma za hlavu anglikánskej cirkvi. Stačí jedno tvoje Áno a získaš slobodu.“

Tomáš neposlúchol kráľa ale len svoje svedomie. Stratil všetko, ale zachoval si česť.

Napriek prehováraniam a hrozbám kráľa bol Tomáš verný Pánu Bohu a Cirkvi. Nenaľakal sa bezohľadného Henricha VIII. Najprv bol väznený, potom ho súdili a uväznili v londýnskom väzení Tower. Odtiaľ Tomáš písal listy, najčastejšie svojej dcére Margite. Pred vykonaním rozsudku smrti 6. júla 1535 povedal kráľovi:

„Keď som preberal úrad kancelára, prosil si ma môj kráľ, aby som najprv počúval Boha a potom teba... Umieram ako dobrý kráľov sluha, ale predovšetkým ako sluha Boha.“

Myslím si, že už rozumiete, prečo sa Tomáš Morus stal patrónom politikov. Nebál sa kritizovať kráľov za to, že viac dbali o seba ako o ľudí. Vernosť pravde postavil nad vernosť kráľovi. Nemal úmysel zapáčiť sa kráľovi. Dôležitejšie pre neho boli zásady, ktoré vyznával.

Ešte vám nakoniec musím povedať, že by to nebol úplný obraz nášho svätca. Tomáš Morus bol známy nielen svojimi zásadami ale aj veľkým zmyslom pre humor. Tesne pred smrťou vo väzení povedal strážnikovi: „Keby som sa sťažoval na bývanie a stravu, tak ma pokojne odtiaľto vyhoďte.“

Pred vykonaním trestu keď prišiel k rebríku poprosil vojaka: „Prosím vás pane pomôžte mi vyjsť hore. S návratom si poradím sám.“

Dokonca ani v takýchto okamihoch ho neopúšťal zmysel pre humor. Bolo to preto, že v srdci mal veľký pokoj. Tomáš Morus vedel, že ide na stretnutie so Svetlom.

Svätý Tomáš Morus, oroduj za nás.