Sv. František Xaverský - Vždy na cestách

pondelok po 2. adventnej nedeli

Často tí, ktorí sa úplne oddali Pánu Ježišovi, alebo ako my hovoríme, išli za Svetlom, boli považovaní za nenormálnych alebo jednoducho za bláznov. Nie je tomu ináč ani dnes. Ľudia, ktorí chcú žiť ako si praje Pán Ježiš sú často považovaní za nenormálnych. Tak sa hovorilo aj o dnešnom našom svätom. Je to sv. František Xaverský – blázon pre Krista. On sám tak o sebe hovoril. Prečo? Pretože keď zistil, že Pán Boh si praje, aby všetci boli spasení, bol ochotný urobiť všetko, aby sa každý o tom dozvedel. Bol ochotný cestovať dokonca tam, kde ešte nikto nešiel. Dokonca aj do ďalekej Indie, Japonska či Číny. Musíme si uvedomiť, že to bolo na začiatku 16. storočia, čiže skoro pred 500 rokmi a o autách a lietadlách sa vtedy nikomu ani len nesnívalo.

Príbeh

Drevená loď sa spokojne hojdá na vlnách. Je horúčava. Medzi debatujúcimi na palube stojí kňaz František Xaverský, španielsky šľachtic. Opustil všetko, aby hlásal Boha a jeho obetu pre spásu všetkých ľudí. Táto výprava je asi najšialenejšia zo všetkých. Ťažká cesta trvá už 13 mesiacov. Konečne v diaľke vidieť prístav a mesto Goa, hlavné mesto portugalskej kolónie v Indii. Loď sa trhla a František s priateľmi vyšli do prístavu. Hneď idú do nemocnice. Tam čakajú chorí. Potom František Xaverský každý deň začína na preplnenej ulici mesta. Míňa rybárov, úradníkov, lovcov perál, kupcov, roľníkov, ktorí predávajú na miestnom trhu. Náhle vravu prenikne  zvuk zvončeka. Na jeho hlas niekoľko osôb zastane. Ľudia sa pozerajú na zvláštnu postavu, ktorá máva zvončekom. Zatiaľ František keď videl, že upozornil na seba, začína rozprávať o láske Pána Ježiša ku každému človeku. Časť ľudí odchádza, väčšina zostáva. Čosi také ešte nikdy nepočuli.

A tak deň za dňom kňaz František Xaverský nebrajúc ohľad na nič, hlásal radostnú zvesť o spáse všetkých ľudí. Preto odcestoval z Európy, aby o tom porozprával v Indii, Japonsku a ďalekej Číne. Neodradilo ho, že je to ďaleko, že budú problémy ako sa tam dostať, že cestou číhajú nebezpečenstvá, divoké zvieratá, vražedné horúčavy, neochotní ľudia. Pre Františka bolo dôležité len to, aby sa dostal  všade, kde ešte nepočuli o Pánu Ježišovi. Ide bez zbrane, samozrejme bez auta, najčastejšie peši, bez peňazí, bez znalostí jazyka. Spoliehal sa jedine na Pána Boha. No povedzte, nie je to šialenstvo?

Sv. František Xaverský sa narodil na zámku, v jednej z najbohatších rodín Španielska. Jeho otec, minister financií kráľovstva Navara si prial, aby mal syn dobré vzdelanie, preto ho poslal do Paríža. Jeho život mohol byť úplne iný. Mal rád zábavy, spoločnosť. Ale ktorého si dňa v Paríži spoznal Ignáca z Loyoly. Toto priateľstvo úplne zmenilo jeho život. Preňho sa stalo dôležitým niečo úplne iné. Dokonca pomáhal Ignácovi pri zakladaní Tovarišstva Ježišovho, dnešnej rehole jezuitov a sám do tejto reholy vstúpil.

Bol prvým misionárom,  ktorý sa dostal do Japonska. Od ďalšej výpravy do Číny ho všetci odrádzali, lebo Číňania nemali radi cudzincov. Ale František cítil, že to musí skúsiť. Do cieľa ale nedošiel, po ceste ochorel a pri pobreží Číny sa jeho výprava skončila. Sv. František Xaverský zomrel 46-ročný.

Ľahko si domyslíme, že keď ho pápež vyhlásil za svätého, vyhlásil aj to, že to bude patrón katolíckych misií, preto sa dnes pomodlíme k sv. Františkovi Xaverskému za všetkých misionárov. Niektorí misionári to majú skutočne veľmi ťažké.

Svätý František Xaverský, oroduj za nás.