Sv. Dominik Sávio - Malý obor

piatok po 1. adventnej nedeli

Od detstva don Bosco veril vo výnimočnú pomoc Panny Márie. Určite si pamätáte jeho sen, v ktorom mu Pán Ježiš ukázal svoju matku a jasne povedal: „Ona vo  všetkom pomôže“. Don Bosco sa jej držal a láske k Panne Márii učil aj chlapcov, ktorí prichádzali do oratória.

Medzi nimi bol aj Dominik Savio. Býval v dedinke v blízkosti Turína. Keď Dominik zomrel, mal sotva 15 rokov. Hovorilo sa o ňom, že to bol malý obor. Žil krátko, ale ten čas maximálne využil a s istotou možno o ňom povedať, že odvážne išiel  za Svetlom. Prv než vám o tom porozprávam, zaspievajme si pesničku.

Dominik mal 5 rokov, keď sa stal miništrantom. Vôbec nebýval pri kostole a nikto ho do kostola nevozil. Každý deň prešiel pešo niekoľko kilometrov. Chodil na rannú sv. omšu, lebo večerné sv. omše vtedy nebývali. Občas sa ho niekto pýtal, či sa nebojí, keď ide sám a Dominik prekvapený odpovedal: „A čoho sa mám báť? Predsa je so mnou Pán Ježiš, Panna Mária a Anjel strážca...“.

Už dva roky miništroval, keď ako sedemročný prijal prvýkrát Pána Ježiša. Bolo to niečo výnimočné, pretože v tom čase pristupovali deti k prvému sv. prijímaniu až keď mali viac ako desať rokov. Ale pán farár poznal veľmi dobre Dominika. Dominik bol taký šťastný, že si v ten deň napísal predsavzatia:

  1. Budem sa často spovedať a pristupovať k sv. prijímaniu.
  2. Budem svätiť sviatočný deň.
  3. Mojimi priateľmi budú Pán Ježiš a Panna Mária.
  4. Radšej smrť ako hriech.

Dominik mal vtedy len 7 rokov! To je niečo úžasné.

Dominik mal 12 rokov, keď stretol neobyčajného kňaza don Bosca. Don Bosco ho pozval do oratória, ale nie preto, že bol zanedbaným chlapcom, mal predsa milujúcich rodičov. Don Bosco ho rýchlo spoznal a Dominik ako dvanásťročný sa stal jeho pomocníkom. Pomáhal chlapcom robiť si úlohy, učil ich katechizmus, organizoval súťaže a rôzne hry. Vždy bol pri tom radostný, ochotný sa porozprávať a ochotný pomôcť. Milovali ho. Chlapci z oratória videli aj to, ako sa dokáže v kostole modliť a neraz dlho adorovať Pána Ježiša. Vypočujte si čo sa raz stalo:

Príbeh

Don Bosco hovoril v kázni o svätosti. Povedal, že každý z chlapcov v oratóriu sa môže stať svätým. Dominika tieto slová veľmi dojali. Od vtedy bol presvedčený, že sa musí ešte viac modliť, robiť pokánie, zrieknuť sa všetkých príjemností a byť len v samote. Ale... vystačilo niekoľko dní a ... Dominik stratil chuť do jedla, prestal jesť a stále sa mu chcelo spať. Netešil sa na vyučovanie v škole a nevedel sa hrať so spolužiakmi. Nič ho netešilo. Našťastie to v pravý čas zbadal don Bosco. „Myslel som si, že stať sa svätým je ľahké“, vysvetľoval Dominik. „Prosím Vás don Bosco ja musím byť svätým. Pomôžte mi v tom!“ Don Bosco ho pochválil, ale hneď ho usmernil na správnu cestu.

„Buď vždy veselý a dobre si plň svoje povinnosti, modli sa a pristupuj k sv. prijímaniu“ povedal a ešte dodal: „Nikdy nezabúdaj na zábavu s rovesníkmi.“ Jednoduchý recept na svätosť, však? „Buď vždy veselý,  dobre si plň svoje povinnosti, často pristupuj k sv. prijímaniu a pomáhaj spolužiakom.“ Dobre je zapamätať si to.

Dominik sa veľmi chcel stať kňazom, ale Pán Boh mal iný plán. Neskoro na jeseň ochorel, mal vysokú horúčku. Lekár zistil, že je to tuberkulóza. V tom čase bolo veľa chorôb nevyliečiteľných a ešte neboli na ne vynájdené lieky. Keď sa Dominik vracal domov pri rozlúčke so spolužiakmi a don Boscom povedal: „Ja sa sem už nevrátim.“ A tak sa stalo. Pri umierajúcom Dominikovi bol otec. „Dovidenia otecko! Dovidenia! Ó, aké krásne veci vidím!“. To boli jeho posledné slová.  Dominik Savio je patrónom miništrantov.

Nakoniec vám musím povedať ešte jednu dôležitú vec. Dominik Savio žil  v polovici 19. storočia, čiže presne vtedy, keď pápež slávnostne vyhlásil dogmu  o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Keď sa o tom Dominik dozvedel, napísal svoj osobný akt zasvätenia Nepoškvrnenej.

„Panna Mária, ponúkam ti svoje srdce. Daj aby bolo vždy Tvoje, Ježiš a Mária, buďte vždy moji priatelia. Úpenlivo Vás prosím,  radšej smrť ako čo i len jediný hriech“

Na začiatku dnešného stretnutia som povedal, že zajtra roráty nebudú, lebo v celej  Cirkvi svätíme práve sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Preto vám navrhujem, aby ste si skúsili napísať, tak ako Dominik, svoj osobný akt oddania sa Nepoškvrnenej Panne Márii. Poproste ju, aby vám pomohla žiť s Ježišom.

Svätý Dominik Sávio, oroduj za nás.