V dnešnom prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša akokeby tieto slová Pán Boh cez proroka adresoval priamo sv. Terézii z Avily. Pasujú na udalosti, o ktorých sme počuli včera.

 

Spomeňte si, ako sv. Terézia váhala, akú životnú cestu si má vybrať. Ako sa obávala, či vydrží v kláštore. Počúvajte ešte raz úryvok z Božieho slova z knihy proroka Izaiáša, spájajte si to so sv. Teréziou:

„Ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: ‚Neboj sa, ja ti pomáham.‛ Nebojže sa, červíček Jakub, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham – hovorí Pán –, tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela.“ (Iz 41, 13-14)

V týchto slovách je zahrnuté presne to, čo si často opakovala sv. Terézia. „Neboj sa,“ hovorí Pán Boh. „Ja ti pomôžem a budem ťa držať za ruku.“ Jednoducho povedané: Sám Boh stačí!

Prosil som vás, aby ste zistili, či sú v našej farnosti chlapci, ktorí sa rozhodli pre kňazstvo, alebo dievčatá, ktoré sa rozhodli pre rehoľný život a vstúpili do kláštora.

Je veľmi dôležité modliť sa za nich a treba sa modliť i za tých, ktorí ešte v sebe neobjavili, že majú Bohu odpovedať áno.

Pamätáte si, aké bolo ťažké pre sv. Teréziu, aby povedala áno. Ako premýšľala, váhala a zvažovala všetky za a proti.

Keď sa rozhodla, nebolo tej sily, ktorá by bola zmenila jej rozhodnutie. Prvá prekážka sa objavila u nich doma.

Terézia mala pri vstupe do kláštora dvadsať rokov. Je zaujímavé, že vo chvíli, keď prekročila prach kláštora, pocítila v srdci veľký pokoj, aký už oddávna nemala. Krátko nato navštívil dcérku otec. Bol to znak jeho súhlasu. V dome už nebýval nikto. Najstaršia Mária bola vydatá, všetci chlapci vycestovali za prácou do Ameriky a ešte i Terézia odišla do kláštora. Preto otec ťažko súhlasil s jej odchodom do kláštora... Veľmi čakala na jeho príchod.

Celý rok bola postulantka. Postulát – to sú prvé týždne v kláštore, kým sa nezložia prvé sľuby. V niektorých kláštoroch trvá pár týždňov a v iných môže trvať dva roky. Terézia bola postulantkou rok a po roku dostala habit. Ako si spomínala na tento deň? Počúvajte:

Príbeh:

„Vo chvíli prijatia habitu mi dal Pán pocítiť, aký je milostivý voči tým, ktorí premáhajú seba, aby slúžili jemu. Obdaroval ma takou radosťou, že som rehoľníčka, ktorá nikdy neskončila. Žiadne povinnosti v kláštore mi nerobili problémy. Neraz som zametala podlahu v čase, ktorý som predtým venovala zábave a oblečeniu. Tešila som sa, že som od toho úplne slobodná, cítila som v sebe novú radosť a čudovala som sa, kde sa vzala. Ak by som mohla dať radu, neodporúčam zanechať dobré vnuknutie pre strach. Ak sa niekto úprimne a z čistej lásky rozhodne v niečom pre Boha, nech sa neľaká, že sa nebude dariť. Boh má moc urobiť všetko.“

Rehoľníci a rehoľníčky nosia oblečené habity, my kňazi nosíme reverendy. Habity sú rôzne: hnedé, čierne, biele, sivé. Sú i ružové habity, ale v takých sestry nestretneme, pretože žijú v uzavretých, tzv. klauzúrovaných kláštoroch. Klauzúra je ťažké slovo, vysvetlíme si ho neskôr.

Vráťme sa k habitom. Tento odev je ušitý z jednoduchého materiálu. Karmelitánky, ku ktorým vstúpila sv. Terézia, nosia dlhý hnedý habit so širokými rukávmi a okolo pása majú kožený opasok, na hlave nosia čierny závoj. Pod škapuliarom majú kríž a na ľavom boku zavesený veľký drevený ruženec. Na sv. omšu a na niektoré modlitby si ešte dávajú biely plášť. Pre Teréziu bol plášť veľmi dôležitý. Bol to pre ňu akoby Boží znak, že začína nový život.

Samozrejme, na obrázku je sv. Terézia z Avily. Potrét bol urobený, keď mala 50 – 60 rokov. Keď si spomeniete, do kláštora vstupovala dvadsaťročná, a teda veľmi mladá. Prečo máme na obrázku Teréziu už v takomto staršom veku? Bola iná doba. My sa teraz fotíme veľmi často, ale vtedy portréty robili maliari. Nie každý mal to šťastie, že ho maliar namaľoval. Terézia mala šťastie, že ju maliar namaľoval, ale stalo sa to tajne. Nebola spokojná a dávala najavo nespokojnosť, že ju namaľoval škaredo. Spomínam to ako zaujímavosť, ktovie, koľko bolo na tom pravdy.

Prilepte si tento obrázok na plagát na vyznačené miesto na mestských múroch Avily. Je tam už ôsmy obrázok. Nalepovanie obrázkov má svoj význam a zajtra vám poviem, aká bude vaša modlitebná úloha.

Cesta k narodeniu Pána sa nám stále viac skracuje. V dnešnej modlitbe poproste spolu so sv. Teréziou, aby sa celá vaša rodina dobre pripravila na sviatky, aby Ježiš našiel u vás doma pripravené miesto.

Otázky:

  1. Akej farby je habit sestier karmelitánok?
  2. Čo si dávajú na seba karmelitánky počas sv. omše a niektorých modlitieb?
  3. Ako sa volá obdobie prvých týždňov po vstupe do kláštora?

Úlohy:

  1. Popros so sv. Teréziou, aby Ježiš našiel miesto vo vašej rodine.
  2. Prilep obrázok na svoj plagát.

Obrázok:

Sv. Terézia v habite a v bielom plášti