Včera sme hovorili o detstve sv. Terézie. Bola dieťa ako každé iné a rada počúvala príbehy, ktoré jej najbližší poznali z kníh. Niektoré boli vymyslené, ale veľa bolo skutočných a boli o ľuďoch, ktorí položili život za Ježiša. Keď sa sedemročná Terézia dozvedela, že mučeníci sa dostali rýchlo do neba, urobila vážne rozhodnutie.
 
Musíme uznať, že nápady malej Terezky boli nezvyčajné. Bola rozhodnutá priniesť obetu vlastného života. Keď to porovnáme s nami, čože je oproti tomu naša účasť na sv. omšiach. Nič. Určite to zvládneme, veď...
 
Pán Boh nám bude dávať silu a my máme iba chcieť. Včera som sľúbil, že vám porozprávam, čo si zmyslela sv. Terézia potom, keď ich ujo aj s bratom Rodrigom priviedol naspäť domov. Terezka sa nechcela vzdať myšlienky rýchlej cesty do neba. Možno si myslíte, že bola urazená na ocka, mamku, predovšetkým na uja Františka, ktorý ich so starším bratom stretol a zobral domov. Vôbec sa nehnevala, nezazerala, ale ani nerezignovala. Vymyslela nový plán. Neprešlo veľa času a navrhla bratovi: „Keď nemôžeme čo najskôr zomrieť, budeme žiť ako... pustovníci!“  
 
Možno ste už počuli o pustovníkoch, ale predpokladám, že ste žiadneho nestretli. Pustovník býva ďaleko od ľudí. Nie preto, že sa ich bojí, ani nie preto, že nemá ľudí rád. Žije sám, v tichu a čas využíva na stretnutia s Bohom v modlitbe. Prví pustovníci žili v Egypte a Palestíne, ľudia ich mali v úcte a vážili si ich. Navštevovali ich a chodili sa k ním poradiť. Volali ich aj eremiti.
 
Naša malá Terezka sa teda rozhodla pre iný spôsob cesty do neba. Vypočujte si príbeh:
 
Príbeh:
 
„Bolo nemožné, aby sme obetovali svoje životy a stali sa mučeníkmi, a preto sme sa s bratom rozhodli, že budeme pustovníkmi. V záhrade sme chceli vybudovať pustovňu, a tak sme začali ukladať kamene. Ukladali sme kamene jeden na druhý, ale naša stavba nikdy dlho nevydržala, kamene sa nám vždy rozsypali. Nedarilo sa nám a nevedeli sme, ako to urobiť.“

Súrodencom Terezke a Rodrigovi nevyšiel ani druhý plán. Pustovňa sa im rozsypala ako domček z karát. Ani len netušili, že treba ešte niečo, čo tie kamene spojí. Nevedeli, čo majú robiť. Mučenícka smrť sa nevydarila a nevydarila sa ani stavba pustovne. Keď sa Terezka trápila nad tým, ako sa dostane do neba, spomenula si zrazu na mamičkine slová. Tá často opakovala deťom, že ak sa chcú podobať Pánu Bohu, majú byť dobrí voči druhým. Čo urobila naša malá svätica? Všade sa usilovala deliť so všetkým, čo mala, s biednymi a chudákmi. V Avile ich veru nebolo málo. Pre každého bez výnimky mala dobré slovo a úsmev. Všetci ju mali radi. Hľadala tiché miesta a kútiky, aby sa mohla pomodliť. V Životopise čítame:

Príbeh:

„Podporovala som chudobných, ako som len mohla a vedela. Ale mohla a vedela som málo. Vyhľadávala som chvíle ticha a samoty, aby som sa modlila. Modlila som sa najmä ruženec, ktorý sa moja mama verne modlila a učila modliť sa i nás.

Keď som sa hrala s inými dievčatami, rada som zakladala kláštory a hrali sme sa na rehoľníčky. Chcela som ňou byť, ale mučeníčkou a pustovníčkou som chcela byť viac.“

Je zaujímavé, že Terezka takto premýšľala už ako dieťa. Hoci sú také deti, ktoré sa hrajú na sv. omšu. Možno aj niektorí z vás ste sa o to pokúšali.

V srdci malej Terezky boli túžby, ktorým asi nerozumela ani ona sama. Život plynul ďalej. Terezka rástla, mala svoje sny, túžby, ale už onedlho sa mal šťastný a pokojný život rodiny zmeniť. Budem vám o tom rozprávať zajtra.

Dnes skúste doma pohľadať také miesto, kde sa dá nerušene a v tichu porozprávať s Pánom Bohom. Môžete všetkých doma pozvať na spoločnú modlitbu, napr. na modlitbu posv. ruženca, aspoň jedného desiatku.

Skúste a zajtra mi o tom niečo poviete. Nezabudnite na hradby mesta Avila prilepiť ďalší obrázok.

Otázky:

  1. Čo chceli súrodenci postaviť v záhrade?
  2. Čo sv. Terézia robila, keď sa to nepodarilo?
  3. Ako inak nazývame pustovníkov?

Úloha:

  1. Nájdi doma miesto, kde sa sám a v tichu pomodlíš, alebo pozvi všetkých doma na spoločnú modlitbu jedného desiatku ruženca.
  2. Sprav dobrý skutok (napr. pomôž spolužiakovi v škole, usmej sa, podeľ sa o jedlo...).
  3. Počúvaj našu pieseň

Obrázok:

Stavanie pustovne. Terezka a Rodrigo budujú v záhrade pustovňu.