Včera som vás prosil, aby ste sa večer zamysleli nad tým, čo vám zacláňa Pána Boha, čo alebo kto prekáža vašej modlitbe, sv. omšiam. Verím, že ste si na to našli aspoň krátku chvíľu. Ak nie, hocikedy o tom môžete pouvažovať.

Otcovi robili starosti výčiny jeho dcéry. Nebol nadšený ani z čítania dobrodružných románov a ani z prílišného záujmu o vonkajší vzhľad. Netešilo ho ani jej časté stretávanie sa s bratrancami. Každý svätý má obdobie, keď sa pohybuje nad priepasťou. Bolo tak i v živote sv. Terezky.

Na sv. Terezku mala zlý vplyv ešte jedna osoba. Bola to jej sesternica Ines, ktorá často chodila k nim domov. Kým žila mama Beatriz, snažila sa zabrániť tomu, aby ich navštevovala príliš často, ale nebolo možné úplne tomu zabrániť, keďže dievčina patrila od ich rodiny. Terezku mala rada a rada s ňou klebetila.

Popritom všetkom bol však pre ňu na prvom mieste stále iba Boh. Veľmi jej záležalo na tom, aby o ich rodine bola dobrá mienka. Bála sa, aby sa za ňu nemusela hanbiť rodina, najmä nie otec. Počúvajte, ako spomínala na toto obdobie:

Príbeh:

„Hoci som sa s Ines priatelila dlho a intenzívne (bolo to do štrnástich rokov a možno trochu dlhšie), nezdá sa mi, žeby som urazila Pána Boha ťažkým hriechom. Hoci viac som sa bála hriechu hlavne kvôli tomu, aby som neprišla o dobré meno, o česť. Môj ocko i sestra sa obávali nášho priateľstva. Nedokázali však zabrániť tomu, aby prichádzala k nám domov, a tak boli ich starosti bezvýsledné.

Niekedy ma desí nebezpečenstvo zlého priateľstva a nikdy by som tomu neverila, keby som to nezažila.“

Terezka to priznala, až keď bola dospelá. Spomienky, ktoré sme pred chvíľou počuli, zapísala v čase, keď už bola v kláštore a mala vyše päťdesiat rokov.

No v čase keď dospievala, otec s obavami sledoval jej priateľstvá a účasť na každej zábave v meste. Staršia sestra Mária, ktorá sa starala o súrodencov, neraz zalamovala rukami a trápila sa nad tým, čo z Terezy vyrastie.

Bála sa o ňu tým viac, že prichádzal čas jej svadby a po nej mala odísť z domu.

Už po Máriiných zásnubách otec uvažoval, čo bude robiť s roztopašnou Terezou. Nedalo sa totiž počítať s tým, že zoberie na seba záväzky po vydaji staršej sestry. 

Na obrázku vidíte starú budovu. Je to kláštor sestier augustiniánok, ktorý bol zasvätený Panne Márii. Niekoľko sestier je v tomto kláštore dodnes. Avšak v časoch sv. Terézie žilo na tomto mieste veľmi veľa sestier a viedli internát pre mladé dievčatá, ktorý mal dobrú povesť a výsledky.

Otec sa rozhodol: „Toto bude dobré miesto pre moju dcéru!“ Ako sa rozhodol, tak aj urobil. V internáte učili dievčatá dobrým spôsobom, dobrému správaniu a všetkému, čo má vedieť a ovládať nastávajúca žena a matka. Učili sa šiť, vyšívať a pekne písať i počítať.

Vypočujme si, ako na svoj pobyt u sestier spomínala sv Terézia.

Príbeh:

„Prvý týždeň mi bolo ťažko, ale nie preto, že som skončila v penzióne sestier. Obávala som sa, že ma poznajú a vedia o mojom ľahkomyseľnom správaní. Po ôsmich dňoch sa tam už cítila lepšie ako doma. Bola som tam obľúbená a každý sa pri mne cítil dobre. Hoci som vtedy ešte zavrhovala myšlienku stať sa rehoľníčkou, páčil sa mi pohľad na dobré a zbožné sestry.“

Myslím si, že to v dobrom svedčí o sv. Terézii. Ona naozaj nikdy nechcela byť ďaleko od Pána Boha, nikdy nechcela ťažko hrešiť.

Dobre, že ju ocko poslal do internátu pre dievčatá, pretože tam spoznala nové kamarátky a rozhovory s nimi už boli na úplne iné témy. O čom sa rozprávala a nad čím uvažovala, vám porozprávam v utorok. V pondelok roráty nebudú, pretože je slávnosť a prikázaný sviatok Nepoškrneného počatia Panny Márie. Nezabudnime na sv. omšu v nedeľu i na túto slávnosť.

Otázky:

  1. Kto sa najviac obával o budúcnosť Terézie?
  2. Čo spravil otec, aby sa zmenilo správanie Terézie?
  3. Kde sa nachádzal internát, do ktorého dal otec dcéru Teréziu?

Úlohy:

  1. Zisti, či v tvojom okolí sú rehoľné sestry, ktoré vedú škôlku, školu alebo iné výchovné zariadenie. Ako sa volajú?
  2. Prilep na plagát ďalší obrázok.

Obrázok:

Avilský kláštor sestier augustiniánok