Vítam vás na piatkovej sv. omši. Máte pred sebou posledný školský deň. My sa tu stretneme ešte štyri krát.

Na našom plagáte už máme päťnásť obrázkov s udalosťami zo života sv. Terézie z Avily. Odvčera máme obrázok s pekným výhľadom na kláštor. V diaľke vidno tiež pevnosť.

Včera sme počuli, že iba päť rokov sa sv. Terézia z Avily tešila v kláštore sv. Jozefa zo života podľa nových rehoľných pravidiel. Musela odísť z klauzúry, začala zakladať nové kláštory.

Tešilo ju, že sestier bolo čoraz viac. Ich počet v jednom kláštore bol ohraničený na trinásť. V súčasnosti môže byť v jednom kláštore dvadsaťjeden sestier.

Sv. Terézia založila v Španielsku sedemnásť nových kláštorov. Medzi nimi i krásny kláštor v Segovii. Na Slovensku žijú bosí karmelitáni v Starých Horách (predtým v Priechode) pri Banskej Bystrici, na Urpíne v Banskej Bystrici a v Lorinčíku pri Košiciach. Bosé karmelitánky žijú v Košiciach a Detve.

Kláštory a nové pravidlá rehoľného života nie sú to jediné, čo ostalo po sv. Terézii.

Príbeh:

„Dostala som odporúčanie, aby som opísala všetky milosti, ktoré som dostala od Pána. Chcela som porozprávať podrobne o svojich hriechoch, ale nedostala som súhlas. Preto ktokoľvek bude čítať môj životopis, prosím ho, aby pamätal, že bol taký hriešny, že som nenašla nikoho medzi svätými, s kým by som sa mohla porovnať a nabrať odvahu. Nikto zo svätých, keď ho Pán pozval, už ho ničím neurážal. Ja som sa nielenže vracala k starým hriechom, ale som stavala múr milostiam, ktoré mi udeľoval Boh, pretože som vedela, že by som mu mala dokonalejšie slúžiť. Nech je blahoslavený, že tak dlho čakal! Chválim ho z celého srdca, aby mi dal milosť, aby som napísala všetko jasne a pravdivo, k čomu ma zaviazali spovedníci i môj Pán.“

Akoby svätica mala toho ešte málo. Mala písať o milostiach, ktorých sa jej dostalo. Bránila sa, že nemá vzdelanie, že nevie dobre písať, ale i tak spisy vznikli. Spisy pomáhali a dodnes pomáhajú ľuďom v ich živote s Bohom. Veľmi dobre poslúžili i nám na našich sv. omšiach. Keď spovedníci prečítali prvú knihu, ktorou bol Životopis, kázali jej napísať ďalšie knihy. Vypočujme si to:

Príbeh:

„Keď sa sestry v kláštore sv. Jozefa dozvedeli, že mám dovolenie môjho spovedníka, aby som napísala niečo o modlitbe, začali tak naliehať, že som nemohla odoprieť. Dúfam, že mi Pán pomôže, aby som napísala niečo, čo bude pre ne užitočné. Ak sa mi to nepodarí, nech spovedník, ktorý to bude prvý čítať, hodí moje dielo do ohňa. Nech Pán na všetko, čo tu píšem, položí svoju ruku.“

Tak vznikla kniha Cesta dokonalosti, z ktorej jej dcéry (tak volala bosé karmelitánky) najradšej čerpali. Dodnes sestry niekedy volajú dcéry sv. Terézie od Ježiša.

Neskôr napísala Vnútorný hrad a niekoľko iných kníh, v ktorých opísala svoj život s Bohom.

V Životopise prirovnala život s Bohom k polievaniu záhrady. Terézia mala v obľube prirovnania. Jedno z nich vám teraz priblížim.

Keď je duša blízko pri Bohu, Pán Boh najprv sám likviduje všetku burinu, čiže hriechy, a naplní ju svojou milosťou. Pripravuje pôdu a človek ako záhradník má polievať malé rastlinky milosti, aby rástli, neuschli a pekne zakvitli. Pán tam bude rád chodiť a odpočívať. Sv. Terézia uvádza štyri spôsoby starostlivosti o záhradu vlastnej duše:

  1. Voda sa dá ťahať zo studne vedrom, ale je to namáhavé a výsledky sú mizerné. Modlitba začiatočníkov je najmä o premýšľaní o Ježišovom živote a je zvyčajne veľmi ťažká.
  2. Voda sa dá ťahať systémom zo studne. Na reťazi je viac nádob, ktoré sa ponárajú do vody a niečo vynesú na povrch studne. Vtedy je viac vody a menej námahy. To je modlitba, keď sa už duša dokáže sústrediť v tichu a v tichu sa cíti dobre a čoraz viac je v zhode s Božou vôľou. Stačí však, že sústredenie a ticho chýba a prestane prúdiť voda milosti. Nastane sucho.
  3. Možno priviesť vodu z rieky alebo potoka kanálom, ako to robia roľníci. Je to lepší spôsob, pretože voda lepšie zavlažuje a nie je nutné tak často polievať. To je modlitba, pri ktorej sa duša otvára Bohu na jeho pôsobenie. Boh zalieva dušu svojimi milosťami.
  4. Polievať môže i bohatý dážď. Pán polieva bez našej práce, milosť pôsobí a padá na záhradu našej duše.

Skúste si to pamätať.

Otázky:

  1. Ako sa volá kniha, v ktorej sv. Terézia opisuje svoj život?
  2. Kto povzbudil a žiadal sv. Teréziu, aby napísala knihu Cesta dokonalosti?
  3. K čomu prirovnala modlitbu sv. Terézia?

Úloha:

Snažiť sa dobre prežiť chvíle modlitby.

Obrázok:

Písanie Životopisu a iných diel