Dnešným dňom končíme tretí adventný týždeň. Všetkých vás srdečne vítam.

Sv. Terézia býva znázorňovaná s brkom v ruke. Vidíme ju takto vyobrazenú i na našej dekorácii a máte ju i doma. Sv. Terézia totiž nielen napísala novú regulu, zakladala kláštory v celom Španielsku, ale zanechala ešte mnoho spisov, v ktorých dávala rady ako žiť a zachovať si kontakt s Bohom.

Núka sa otázka, ako to dokázala stihnúť, keď mala ťažké zdravotné komplikácie a často bola chorá. Neviem. Asi to nevedela ani ona. Jedno bolo isté, cítila Božiu pomoc, vnukal jej úlohy, ktoré ona poslušne plnila.

V jej dielach sa skrývajú také pravdy a sú napísané s takou múdrosťou, akoby študovala teológiu na najprestížnejších európskych univerzitách. Pritom neštudovala na žiadnej univerzite. Pápež bl. Pavol VI. ju ako prvú ženu vyhlásil za učiteľku Cirkvi. Vo svojich dielach používala zaujímavé a zrozumiteľné prirovnania, aby sa dali ľahšie pochopiť ťažké pravdy. Dušu prirovnala k pevnosti, k hradu. Pamätáte sa? Keď chce niekto stretnúť Kráľa, musí prejsť mnohými komnatami... Najskôr je brána. Človek musí rozprávať s Bohom, modliť sa a on dáva usmernenia, kadiaľ ísť. Ak prejdeš bránou modlitby a pôjdeš podľa jeho usmernení, dostaneš sa ku Kráľovi. Aj včera sme počuli jedno jej prirovnanie, aké? 

Pri rozprávaní tohto prirovnania hovorila o štyrok stupňoch modlitby a najlepší bol ten posledný, polievanie záhrady výdatným dažďom. Vtedy na záhradu prší ďažď Božích milostí a duša je úplne zjednotená s Bohom. Je so svojím Kráľom a vtedy je iba duša a Kráľ, duša čiže ty.

Pekné slová o úžasných chvíľach s Bohom. Treba sa však veľa natrápiť, kým sa dosiahne taký stupeň modlitby. Tak, ako sa treba natrápiť pri vyťahovaní vody zo studne... Jedno vedro, druhé vedro,... a potom už chýbajú sily. Už nás bolia kolená, utekajú nám myšlienky. Nesmieme rezignovať! Sv. Terézia opakovala myšlienku, že modliť sa treba stále. Pri modlitbe nevidela vždy Ježiša, ale modlila sa aj vtedy. Nie je dôležité, či sa ti modlí dobre, alebo horšie, v modlitbe sa musí vytrvať, hoci sa zdá, že to nemá zmysel.

Môžeme si tu pomôcť s prirovnaním. S modlitbou je to tak ako s rozhovorom s druhými. Ak sa s niekým prestaneme rozprávať, postupne s ním stratíme kontakt, keď ho stretneme, už sa s ním iba pozdravíme, nakoniec vymažeme jeho číslo zo svojho mobilu. S Bohom sa musíš roprávať každý deň! 

Koho vidíme na dnešnom obrázku?

Už sme ho spomínali, ale asi si nepamätáte. Na obrázku je sv. Ján z Kríža. Čo mali spoločené so sv. Teréziou? Vedeli o sebe? Poznali sa?

Pomník na obrázku bol postavený v Segovii. Pamätáme si, že tam Terézia založila kláštor karmelitánok. A zase kláštor, ktorý vidíme na obrázku z minulého štvrtka, je ten, ktorý založil sv. Ján z Kríža. Často chodil cez úzke uličky Segovie spovedať a slúžiť sv. omše ku karmelitánkam. Od sv. Terézie bol Ján mladší o tridsať rokov. Po vstupe do kláštora prežíval podobné problémy ako sv. Terézia. Keď prešiel rok od jeho kňazskej vysviacky, premýšľal, či neodíde od karmelitánov ku kartuziánom. Bol presvedčený, že u kartuziánov bude mať viac času na ticho a modlitbu.

Našťastie stretol sv. Teréziu z Avily. Stretol ju v čase, keď zakladala nový kláštor.

Tieto dve spriaznené duše si rozumeli. Sv. Terézia spoznala vo sv. Jánovi krištáľovo čistého človeka, ktorý nadovšetko miloval Pána Boha. Našťastie sa dal presvedčiť, že nemusí opustiť karmelitánov a sv. Terézia mu prisľúbila pomoc. Odporúčala mu dokončenie štúdií a potom malo prísť na rad obnovenie mužského kláštora. Ukázalo sa, že sv. Ján bol v tom nápomocný. Sv. Terézia sa so sv. Jánom zhodovali v tom, že nechceli nič veľké. Prvoradé bolo, aby sa karmelitáni mohli vrátiť k prvotnej horlivosti, pôstu a k modlitbe. Vypočujme si, čo sa stalo pri jednom z prvých stretnutí týchto svätcov.

Príbeh:

„Ešte pred mojou prvou cestou do Valladolidu som sa dohodla s otcom Antonom od Ježiša a so sv. Jánom z Kríža, že v prípade založenia nového kláštora, ktorý by sa riadil pôvodnou regulou bosých karmelitánov, oni dvaja doň vstúpia prví. Nedarilo sa mi zabezepčiť vhodný dom a odovzdala som túto záležitosť Pánovi. Zrazu sa z ničoho nič ozval pán, ktorý sa nevedno odkiaľ dozvedel o našich plánoch a ohlásil sa u mňa. Chcel venovať dom nachádzajúci sa v jednej malej chudobnej dedine. Premýšľala som, aký je to asi dom, prijala som jeho dar a úprimne som mu poďakovala. Dom stál pri ceste, a preto som ho mohla vidieť počas môjho výjazdu do Valladolidu. Keď sme ho zbadali, nemali sme odvahu ostať tam nocovať. Dom bol zanedbaný, špinavý a bolo v ňom veľa robotníkov, ktorí pracovali na žatve.

Moja spolusestra nechcela ani pomyslieť na to, že by tam raz mal byť kláštor. Ja som už mala plány, že z predsiene bude kostol, zo skladu bude chór a z izby bude spálňa.

Otcovi Antonovi som povedala, že ak nájde odvahu bývať tam, môže si byť istý, že Pán Boh pomôže a všetko pôjde dobre. Len bolo treba začať.“

Otec Anton aj otec Ján boli pripravení bývať v takých podmienkach. Už bolo len treba začať žiť podľa obnovených pravidiel. Ich prvý kláštor vznikol v Duruelo, na polceste medzi Avilou a Salamankou.

S Teréziiným požehnaním sa tam sv. Ján usídlil spolu s dvomi priateľmi, ktorí tiež chceli žiť podľa zreformovaných pravidiel. Od toho času sa jeho meno rozšírilo na sv. Ján z Kríža. Jeho rozhodnutie Pán Ježiš potvrdil počas jednej modlitby, keď uvidel ukrižovaného Krista, ktorý pozeral na svet z výšky kríža. Svoje videnie nakreslil a dodnes ho možno vidieť v kláštore vtelenia v Avile. Skica sa nachádza v malej monštrancii.

Dnes večer sa pomodlite za nové povolanie bosých karmelitánov a karmelitánok. Možno povolá niekoho z vás...

Otázky:

  1. Kde sa prvýkrát stretli sv. Ján z Kríža so sv. Teréziou z Avily?
  2. Kto pomáhal sv. Jánovi z Kríža zakladať kláštory s novou regulou?
  3. Prečo sa nazýval sv. Ján z Kríža? 

Úlohy:

Pomodli sa za nové mužské a ženské karmelitánske povolania.

Obrázok:

Priateľstvo so sv. Jánom z Kríža