V súvislosti s evanjelium dňa hovoríme o budovaní domu na skale, čo znamená na Kristovi, na jeho slove a predstavíme apoštola Írska sv. Patrika. Cieľom príhovoru bude viesť deti k láske k Svätému písmu. Bez poznania Svätého písma sa nedá sa ohlasovať. 
 
Príhovor

Dnešné evanjelium začínalo slovami: „Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Dnes spoznáme svätca, ktorý sa nielen modlil, ale Božie slovo aj žil a budoval na ňom svoj život. Včera sme putovali z juhu Európy do kraja Slovanov. Spomínali sme solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda. Poznali mnoho jazykov a dokonca vytvorili abecedu, ktorú používali Slovania. Dnes sa nám zíde znalosť anglického jazyka. Na našej mape síce ostaneme v Európe, ale prenesieme sa z východu na západ. Konkrétne do Írska. Ktorý svätec je patrón tejto krajiny? (sv. Patrik). Írsko slávi veľký sviatok 17. marca, kedy je sviatok sv. Patrika.

Čo nás učí sv. Patrik?
Sv. Patrik sa narodil v roku 358 v rímskej provincii Británia. Narodil sa v kresťanskej rodine, bol pokrstený, ale nedostal kresťanskú výchovu. Keď mal šestnásť rokov, uniesli ho írski piráti a predali za otroka. Šesť rokov pracoval ako pastier a vtedy nastala zmena v jeho živote. Dotkla sa ho Božia milosť a uvedomil si, že jeho život nebol správny. Počas rokov otroctva spoznal krajinu, ľudí aj zvyky, ktoré mali obyvatelia tohto ostrova. Na zelený ostrov nikdy. Zistil, že Pán ho povolal ohlasovať evanjelium. Podarilo sa mu ujsť z nevoľníctva do Galie a počas dvoch rokov sa pod vedením sv. Germána pripravoval na kňazstvo. Jeho túžbou bolo vrátiť sa do Írska a ohlasovať evanjelium. Jeho túžba sa splnila a po smrti biskupa Paládia sa stal jeho nástupcom. Apoštoloval na tých miestach Írska, na ktorých ešte nepočuli o Kristovi a nepoznali evanjelium. V misijnej práci bol úspešný a darilo sa mu. Pán Boh požehnával jeho činnosť a chránil ho pred zlobou nepriateľov, ktorí mu strojili nástrahy. Ohovárali ho, prenasledovali, raz ho dokonca uväznili. Prepustili ho až na zákrok vplyvných priateľov biskupa. Zomrel 17. marca 461. Sv. Patrik je hlavný patrón Írska a niektorých francúzskych miest. Írski prisťahovalci jeho kult rozšírili do Severnej Ameriky a do Austrálie. Íri používajú zaujímavý pozdrav: „Boh, Mária a sv. Patrik, nech sú s tebou.“ Symbol Írska je trojlístok ďateliny. Sv. Patrik na ňom vysvetľoval pravdu o Najsvätejšej Trojici. Boh je jeden v troch osobách. Vo Vyznaniach sv. Patrika sa nachádza modlitba: Medzi národmi a na každom mieste, na ktorom sa nachádzam, neprestajne môžem chváliť a oslavovať tvoje meno Bože, rovnako pri úspechoch ako i pri nezdaroch. 

Čokoľvek ma postretne, chcem to prijať bez váhania a bezhranične veriť a dôverovať Bohu, že ma vypočuje. Sv. Patrik odovzdal evanjelium obyvateľom zeleného ostrova. Je pre nás príkladom apoštolskej horlivosti a vďačnosti Bohu. Svojou modlitbou nás všetkých pobáda, aby sme vždy a všade za všetko ďakovali Pánu Bohu.
 

Úloha pre deti
Kým si deti osvoja anglický jazyk, tak ako ho ovládal sv. Patrik, dostanú úlohu v slovenskom jazyku. Úlohou bude vytvorenie ďakovnej modlitby. Deti povedia úmysly, za čo všetko chcú poďakovať Pánu Bohu.