Dnes poputujeme do ďalekej Papuy Novej Guiney. Biskupom sa tam stal misionár, ktorý tam pôsobil – Dárius Kałuża.
 
Príhovor
V súvislosti s evanjeliom dňa vysvetlíme deťom, ako sa pracuje vo vinici a čo táto práca vyžaduje. Predstavíme deťom misionára Svätej rodiny Dariusa Kałužu, ktorého pápež František v roku vymenoval za ordinára diecézy Goroka v Papue Novej Guiney. O. Dárius pracuje v tejto časti sveta od roku 1997. Bol farárom v dvoch farnostiach, riaditeľom Diecéznej katechetickej školy, generálnym vikárom a diecéznym administrátorom diecézy Mendi. Diecéza Goroka, v ktorej sa stal biskupom, bola zriadená v roku 1966. Má päťstodesaťtisíc obyvateľov, z toho je pätnásťtisíc katolíkov. Diecéza má deväť farností a dvanásť kňazov. 
 
Nový biskup pracoval na svojich pôsobiskách v ťažkých podmienkach. Za svojimi veriacimi cestoval loďou, terénnym autom s pohonom 4x4. V horskom prostredí sa neraz stalo, že musel ísť pešo, pretože sa inak nedalo. Takto putoval aj desať – dvanásť dní. Od dedinky k dedinke, v zarastenom a horskom prostredí. Prechádzal cez jednoduché mosty, ktoré neraz tvorili iba dve brvná. Kráčal a kráča ponad rozbúrené rieky, čo je veľmi nebezpečné. Napriek týmto rizikám a nebezpečenstvám biskup Dárius putuje k ľuďom s veľkou radosťou. Z čoho má radosť? Hovorí, že z toho, že prichádza k ľuďom, ktorí naňho čakajú. Biskup Dárius usilovne pracuje v Pánovej vinici, podporujme ho svojimi modlitbami a dobrými skutkami.
 
Úloha pre deti
Povzbudíme deti k dobrému skutku obetovaného za tohto misionára/misionárov.