Z
príležitosti tohto roka pápež menoval tzv. misionárov milosrdenstva. Ich
úlohou bolo pripomínať ľuďom Božie milosrdenstvo, ktoré sa prejavuje
najmä cez sviatosť zmierenia. Jedným z nich je poľský misionár o. Martin
Rumik. Plnil službu misionára v misijnej diecéze Churchill – Hudson Bay
(čítaj: Čerčil Hadsn Bej). Je to územie v arktickej časti Kanady. (

Z príležitosti tohto roka pápež menoval tzv. misionárov milosrdenstva. Ich úlohou bolo pripomínať ľuďom Božie milosrdenstvo, ktoré sa prejavuje najmä cez sviatosť zmierenia. Jedným z nich je poľský misionár o. Martin Rumik. Plnil službu misionára v misijnej diecéze Churchill – Hudson Bay (čítaj: Čerčil Hadsn Bej). Je to územie v arktickej časti Kanady.

Misionár milosrdenstva
O. Martin Rumik sa narodil 26. decembra 1981 v Piotrkove Tribunalskym. V roku 2007 bol vysvätený za kňaza a po vysviacke bol kaplánom na viacerých miestach. Po príprave v Centre misijnej formácie vo Varšave sa v roku 2012 dostal na misie medzi Eskimákov v Arktíde. Otec Martin každý deň celebruje sv. omšu v kostole, ktorý je zasvätený Panne Márii našej Matke. Vyučuje náboženstvo deti aj dospelých. V pastoračnej starostlivosti sú mu zverené i priľahlé obce a osady. Pravidelne navštevuje misijné stanice vo vzdialenosti sto, dvesto ba i tristo kilometrov. Okrem pastoračných povinností sa usiluje o integráciu do ich kultúry a zvykov. Zúčastňuje sa napr. tradičného rybolovu na zamrznutých jazerách. Arktída ho uchvátila jednoduchosťou a tvrdými podmienkami na život. Z tejto krajiny vanie nepredstaviteľná krása. Pracovné podmienky sú v tejto časti sveta neuveriteľné tvrdé. Zima trvá deväť mesiacov a teploty klesajú až na - 60 °C. Misionár pripomína, že správnejší názov Eskimákov je Inuit/Inuiti. Inuit znamená osoba, človek. Eskimák zase znamená konzumenta surového mäsa.

Inuiti nikdy nemali možnosť privítať na svojom území pápeža, ale keď sa konali Svetové dni mládeže v Denveri a v Toronte, vtedy sa zúčastnili a mohli sa s ním stretnúť. Bolo to stretnutie so sv. Jánom Pavlom II. a mali z neho úžasný dojem. Pápežovi boli blízki a najmä preto, že starí Inuiti vynašli kajak. Pápež miloval jazdu na kajaku. Prvé kajaky boli vyrobené z jazvečích koží, ktoré boli natiahnuté na kosti zvierat. Inuiti boli prekvapení, keď im misionár ukázal fotku pápeža Jana Pavla II. v kajaku.

Spolu s kňazom Martinom prosme: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Vyprosujme milosrdenstvo ľuďom v Arktíde a na celom svete.
 

Úloha pre deti
Hľadáme na mape kanadskú časť Arktídy a zopakujeme rozdiel medzi slovami a označením Eskimák a Inuit.