Dnešné evanjelium hovorí o Ježišovi, ktorý uzdravil stotníkovho sluhu. Ježiš pochválil jeho vieru a dokonca povedal, že takú vieru nenašiel u nikoho v Izraeli. (Porov. Mt 8,5-11).
 
Dnes sa začína naša adventná cesta do Betlehema, kde sa stretneme s narodeným Ježišom. Pripravujeme sa na jeho príchod a na sviatky Božieho narodenia. Dnes chceme spoznať prvú osobu, ktorá nás ma povzbudiť na ceste, ktorá je dlhšia ako tá adventná, ktorú začíname v tento deň. Na tú dlhšiu cestu nás Ježiš posiela slovami: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Mk 16,15). Tieto slová Pán Ježiš adresuje nám všetkým.
 
Pred mnohými rokmi tieto slová počula mladá lekárka v poľskom meste Poznaň. Volala sa Vanda Błeńska (čítaj: Bueňska; na plagát v kostole sa môže umiestniť jej obrázok). Táto lekárka odcestovala do Afriky, aby sa starala o malomocných. Takto ohlasovala evanjelium v africkej Ugande. 
 
Po mnohých rokoch sa vrátila do rodnej krajiny a opäť žila v Poznani. Doteraz je tam škola, ktorá nesie jej meno. Žiaci tejto školy poznajú veľmi dobre život a jej dielo. Nie všetci sa stanete lekármi tak, ako ona, ale všetci si môžete všimnúť núdznych ľudí, najmä o chorých. Dnešnou úlohou bude vyhľadať na mape sveta Ugandu. Je to krajina, v ktorej lekárka Vanda pracovala a doteraz sa tam nachádza nemocnica, ktorá je po nej pomenovaná. Deti si nalepia prvý obrázok na svojej mape. V evanjeliu Pán Ježiš povedal, že príde a uzdraví stotníkovho sluhu. Doktorka Błeńska liečila chorých Afričanov v jeho mene. Čo môžeme urobiť my, aby sme ju aspoň trochu nasledovali?
 
Úloha pre deti
Deťom odporúčame, aby sa zaujímali o chorých. Môžu navštíviť svojho chorého spolužiaka alebo spolužiačku, príp. niekoho chorého z rodiny – doma a v nemocnici. Môže sa zorganizovať aj spoločná návšteva niektorého oddelenia v nemocnici alebo v charitnom zariadení pre starých a chorých.