Príhovor 
Na svete je veľa detí, ku ktorým nepríde sv. Mikuláš. Môžeme im nejakým spôsobom pomôcť? Môžeme pre nich niečo urobiť? Dnes sa opäť vraciame do Afriky, ale bude to cez indickú Kalkatu. Budeme sa zaoberať nedávno vyhlásenou svätou Matkou Terezou a jej nasledovníčkami Misionárkami lásky. Spomenieme miesta, na ktorých pôsobia vo svete i na Slovensku. 
 
Matka Tereza hovorievala, že každý skutok dobra je dôležitý. Odporúčala, aby sa dobro konalo v tichosti. Pripodobnila to kameňu vhodenému do mora. V septembri bola na Námestí sv. Petra vyhlásená za svätú. Dnes Pán Ježiš hovoril v evanjeliu, že nebeský Otec nechce, aby zahynul niekto z jeho maličkých. Sv. Matka Tereza sa starala o chorých, ktorí zomierali na uliciach Kalkaty. Záležalo jej na každom človekovi aj na tom najúbohejšom. Konala podľa slov Pána Ježiša.
 
Život sv. Matky Terezy 
Matka Tereza – vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu – sa narodila 26. augusta 1910 v Skopje (dnešné Macedónsko) v albánskej rodine. Keď mala deväť rokov jej otec vycestoval za obchodom a keď sa vrátil, bol ťažko chorý. Napriek okamžitej pomoci zomrel. Rodina ostala bez prostriedkov a hoci sa im žilo ťažko, prijímali do svojho domu ešte chudobnejších ako boli oni. Pravidelne k ním chodila jedna staršia žena a vždy si pýtala jedlo. Mama svojím deťom hovorila: „Prijímajte takýchto ľudí s otvoreným srdcom a podeľte sa s nimi.“ Keď Agnesa mala osemnásť rokov, vstúpila do kláštora sestier misionárok našej Panej z Loreta a vycestovala do Indie. Vyše dvadsať rokov učila dievčatá zo zámožných rodín históriu a geografiu. V roku 1946 sa na kalkatských uliciach stretla s veľkou biedou chudobných ľudí. Rozhodla sa založiť novú rehoľnú spoločnosť, ktorá sa bude starať o chudobných ľudí. Chcela pomáhať biednym a zomierajúcimm, ktorí žili v kalkatských slumoch. Následne vznikla Spoločnosť misionárok lásky. K sestrám sa spontánne pridávali lekári, zdravotníci a svetskí ľudia. V roku 1968 sa Matka Tereza na prosbu pápeža Pavla VI. začala starať o biednych v Ríme. V roku 1979 dostala Nobelovu cenu mieru. 
 
Našu krajinu navštívila dvakrát. Prvýkrát to bolo v roku 1987. Navštívila mariánsku svätyňu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. V roku 1990 navštívila Slovensko opäť. V novootvorenom misijnom dome Nazaret v Čadci začali pôsobiť prvé štyri sestry Kongregácie misionárok lásky. Rádové sestry z Kongregácie misionárok lásky pôsobia na Slovensku v Žiline a Bratislave. Pamätajme na jej slová: „Keď konáte dobro v tichosti, akoby ste vhodili kamienok do mora.“ Dobrými skutkami ohlasujem Krista! 
 
Úloha pre deti 
Pamätáte si kto a kedy vyhlásil Matku Terezu za svätú? Pamätáte si slová Matky Terezy o konaní dobra, ktoré adresovala deťom? Úlohou bude vykonať dobrý skutok v tichosti, bez rozruchu a zamerania pozornosti na seba.