Cieľom dnešného príhovoru je predstavenie dvoch blahoslavených, ktorí boli pred niekoľkými mesiacmi povýšení na oltár: o. Zbignieva Strzałkovského (čítaj: Stržaukovského) a o. Michala Tomaszeka (čítaj: Tomašeka). Deťom priblížime realitu a problémy, ktoré majú obyvatelia Peru a celej Strednej a Južnej Ameriky. Povzbudíme ich k aktivite a pohybu na čerstvom vzduchu.
 
Príhovor
„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si ukryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým.“ (Lk, 10,21-24) – tieto slová sme počuli pre krátkou chvíľou. Skúsme sa zamyslieť, čo znamenajú? Čo má Pán Ježiš na mysli, keď hovorí o maličkých? O akých maličkých mu ide? Vysvetlíme, že ide o maličkých srdcom, ktorí ho v jednoduchosti srdca dokážu prijať.
 
V našom putovaní sa dnes premiestnime z Afriky do Strednej a Južnej Ameriky. Spoznáme dvoch mučeníkov – františkánov, ktorí tu boli zavraždení a tohto roku boli vyhlásení za blahoslavených. Boli to o. Zbigniew Strzałkowski a Michal Tomaszek. Títo dvaja misionári odišli ohlasovať evanjelium do Peru. Okrem toho pomáhali domácim obyvateľom pracovať, stavali školy, pomáhali na poliach. Pomáhali ľuďom v ich každodenných povinnostiach.
 
Úloha deťom
V rodnej farnosti bl. o. Zbigniewa sa každoročne koná memoriál, ktorý je pomenovaný podľa neho. Blahoslavený je patrónom súťaže detí a mládeže v behu. Deťom odporúčame pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu alebo športovanie. Deti môžu byť pozvané na nejaké farské športové podujatie.