Príhovor
Na našej mape je ešte niekoľko voľných miest. Ide o také územia, na ktorých sme ešte neboli. Znamená to, že tam ešte Božie slovo nezaznelo? Dnes bude zmienka o Číne. Je to obrovská krajina a má najviac obyvateľov na svete. Môžeme sa zamerať na to, aké vedomosti majú deti o Číne. Byť veriacim v tejto krajine nie je ľahké a z tohto dôvodu sa 24. mája Cirkev po celom svete modlí za čínskych veriacich. V Číne je vtedy liturgický sviatok Panny Márie z Shesban a je to hlavná slávnosť čínskeho mariánskeho sanktuária. Deň modlitieb za Čínu ustanovil pápež Benedikt XVI. a chcel ním poďakovať za statočnosť a vytrvalosť čínskych katolíkov.
 
Náboženský život v Číne je rôzny. Ich vláda hlavne v juhovýchodnej časti krajiny búra kostoly postavené bez dovolenia, zakazuje a odstraňuje kríže z cirkevných budov. Na druhej strane je badateľný istý pokrok, keďže čínska vláda obnovila jednania s Vatikánom. Čínska cirkev je žiaľ rozdelená na oficiálnu časť, ktorá je pod kontrolou štátu, je verná režimu a existuje tam tajná cirkev, ktorá je prenasledovaná a žije v neslobode. Veľa čínskych diecéz nemá svojho biskupa a ak majú, tak sú to starší biskupi, ktorí už majú emeritný vek.
 
Nadácia Kirche in Not roky pomáha katolíkom v Číne a snaží sa financovať podporu budov, udržiavanie kostolov, podporuje prípravu a formáciu kňazov, katechétov i laických spolupracovníkov. Pápež František počas modlitby Anjel Pána v máji 2016 vyzval k modlitbe a k prosbám k Panne Márii, aby pomohla svojím deťom v Číne rozpoznať znaky milosrdenstva a prítomnosti Boha, ktorý miluje a odpúšťa. Povzbudil katolíckych veriacich, aby spolu s vyznávačmi iných náboženských tradícií bíoli svedkami lásky a odpustenia. Takéto svedectvo bude prínosom pre celé spoločenstvo a upevní kultúru stretnutia a harmónie celého spoločenstva. Veriaci v Číne žijú v ťažkých podmienkach a chýba im úplná sloboda vierovyznania. Modlime sa za nich, za ich vytrvalosť a svedectvo.

 

Úloha pre deti
Modlitba za Čínu.