Príhovor 
Evanjelium nám dáva do pozornosti hlboké slová Pána Ježiša: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení.“ (Mt 11, 28-30). Ježiš nás pozýva k sebe a čím v ťažšej situácii sa nachádzame, tým je jeho pomoc a starostlivosť o nás väčšia. Vyzveme deti, aby našli africký kontinent. Pripomenieme pôsobenie V. Błeńskej a krajinu jej pôsobenia (Uganda). Dnešná téma sa bude týkať Zambie. (pokúsime sa ju nájsť na mape a porovnáme vzdialenosť medzi Ugandou a Zambiou). 
 
Dedinka v africkej buši 
Dnes spoznáme nadáciu KASISI. Jej zakladateľom je Šimon Hołownia (čítaj: Houovňa). Kasisi je nenápadná obyčajná africká dedinka. Je ukrytá v africkej buši v blízkosti rieky Zambezi. Z hlavného mesta Lusaky k nej vedie tridsaťkilometrová cesta červenej farby. V tejto scenérii afrického bušu sa nachádza detský domov, v ktorom žijú deti a starajú sa o ne rehoľné sestry. Ide o najväčší sirotinec v Zambii a je udržiavaný z príspevkov, ktoré prichádzajú od ľudí z celého sveta. Samozrejme, že za storočnou existenciou tohto domova je tiež duchovná podpora. Vo dne v noci sa sestry usilujú postarať o každé dieťa prítomné v tomto dome. Ich obetavá práca a všetky snahy sú spojené s vierou. Predstavená domu sestra Mariola má na dverách napísané slová sv. Matky Terezy: „V tomto živote nebudeme vždy robiť veľké veci, ale vždy môžeme robiť malé veci s veľkou láskou.“ V Kasisi býva dvestopäťdesiat krásnych detí. Opustené, osirotené a mnohé skúšané ťažkou chorobou sa nachádzajú v láskavej opatere sestier. 
 
Prvé dieťa tu bolo umiestnené v roku 1926. Ľudia, ktorí našli malé dievčatko netušili, aký je jej pôvod. Jej mama zahynula, keď obidve prechádzali cez horiaci les. Častým úkazom sú v Zambii veľké zhorené plochy. Vypaľovaním sa ničí všetko, čo sa skrýva na týchto miestach. Žiaľ, často sa stáva, že oheň sa vymkne spod kontroly a hrozí katastrofa. Presne toto sa stalo aj v prípade spomínaného dievčatka. Keď jej matka videla, že sú obklopení ohňom a hrozí nešťastie, prikryla dcérku svojím telom, aby ju zachránila. Zachránené dievčatko priniesli k sestrám, sestry ho prijali a dali jej meno Paulínka. Do tohto domova telefonujú z nemocníc, z polície a iných úradov. Posielajú im deti, ktorým zomreli rodičia v nemocnici alebo deti, ktoré sú zanedbané, týrané alebo zneužívané. 
 
V domove je menej miest ako je detí, ktoré by potrebovali pomoc. Hoci má domov obmedzené možnosti a nemá ani dostatok financií, má dobrú povesť po celej krajine. Najbolestnejšími udalosťami sú pre nich rozlúčky s deťmi, ktoré skončia svoju pozemskú púť. Sestry odporúčajú tieto deti do rúk milujúceho Otca, ku ktorému sa vracajú po ťažkom životnom údele. Sestry v Kasisi prijímajú tých, ktorí sa namáhajú sa sú preťažení životom. Zahŕňajú ich láskou a starostlivosťou. 
 
Úloha pre deti 
Deti povzbudíme, aby sa podelili o svoje hračky a môže sa zorganizovať zbierka pre inštitúcie, ktoré sa starajú o opustené alebo inak skúšané deti.