Príhovor
Približujú sa sviatky Božieho narodenia, deťom pripomíname obsah evanjelia – Mária navštevuje Alžbetu. Čomu nás učí Panna Mária? Dnes spoznáme ďalšie spoločenstvo, ktoré podobne ako Panna Mária chce pomáhať iným.
 
Komunita Sant´Egidio
V názve tejto komunity sa skrýva meno jej patróna. Ako sa vola dotyčný svätec? (sv. Egídius). Komunita má medzinárodný charakter a predstavíme jej činnosť. (umiestnime obrázok na plagát). V komunite načúvajú Božiemu slovu (podľa vzoru Panny Márie a Alžbety). Ich úsilím je, aby svojim životom boli podobní apoštolom, ktorí boli zhromaždení okolo Ježiša, zjednotení v modlitbe a počúvaní Božieho slova. Členovia komunity sa najčastejšie modlia slovami žalmov. Druhým cieľom komunity je ohlasovať evanjelium a žiť podľa neho. Komunita Sant´Egidio má ducha misijného bratstva. Na začiatku išlo o malú skupinu rímskych študentov, ktorí mali citlivé srdce voči chudobným vo svojom meste. Vnímali, že sa nedá počúvať evanjelium a byť nevšímavý voči biednym.
 
Evanjelium je radostná zvesť pre každého, aj pre chudobných. Ich záujem sa čoskoro rozšíril na hendikepovaných, bezdomovcov, chorých, starých, cudzincov, Rómov, väzňov a utečencov. Všade, kde je prítomná komunita, je prítomná solidarita s najbiednejšími. Žiadne spoločenstvo nie je také slabé, aby nemohlo pomáhať úbohým. Ľudia z tejto komunity majú skúsenosť, že vojna je matkou každej biedy. Milovať chudobných znamená robiť všetko, čo sa dá v prospech pokoja. Pracovať „zbraňami“ modlitby, dialógu a stretnutia. Na miestach, kde chýba pokoj, sa komunita usiluje pomôcť humanitárnou pomocou. Členovia komunity si uvedomujú, že sme členmi jednej rodiny – Kristovej rodiny.
 
Rímsku komunitu v roku 1993 navštívil sv. Ján Pavol II. Komunita si vtedy pripomínala dvadsaťpäť rokov od svojho vzniku. Pápež vtedy hovoril, že sú prvou komunitou mladých, ktorí sa venujú takejto forme pomoci chudobným a neexistujú pre nich žiadne hranice. Mária sa ponáhľala na pomoc Alžbete. Kam sa dnes poponáhľame my, aby sme boli niekomu nablízku so svojou službou lásky?
 
Úloha pre deti
Odporúčame deťom, aby sa podľa vzoru spomínanej komunity pomodlili doma s rodičmi niektorý žalm a konkrétnym skutkom pomohli chudobným. Upozorníme, že je veľa ľudí v našej blízkosti, ktorým je potrebné prejaviť lásku konkrétnym skutkom pomoci.