V evanjeliu sme počuli: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ O misionároch môžeme spokojne povedať, že sú takými poslami. Pracujú v ťažkých podmienkach a musia riešiť nejednu komplikovanú situáciu pri ohlasovaní evanjelia. Veľkou ťažkosťou sú vzdialenosti, ktoré musia prekonávať. 
 
Príhovor 
Posielam pred sebou posla, ktorý pripraví cestu. Vieme o koho ide? Kto je tým poslom? Sú aj dnes takíto poslovia?
 
Deťom predstavíme organizáciu s názvom MIVA. Názov je odvodený od anglických slov Mission Vehicle Association a znamená Organizácia na podporu dopravy v misiách. Motto MIVA je: Nesieme Krista na zemi, na vode aj vo vzduchu. Cieľom organizácie MIVA je získavanie financií na nákup dopravných prostriedkov v misiách. Misionári, ktorí pracujú v najodľahlejších kútoch sveta, sú na túto pomoc odkázaní. Sami si tieto prostriedky nemôžu kúpiť a potrebujú ich kvôli vzdialenostiam a terénu, ktorý musia zdolávať. Pre misionárov sa zabezpečujú terénne autá, motorky, bicykle, lode, motory do lodí, traktory, dokonca i ťažné zvieratá. Adekvátne a bezpečné dopravné prostriedky pomáhajú doraziť do kostolov a kaplniek na odľahlých a ťažko dostupných miestach. Dôležité sú pri záchrane životov, keď je potrebné transportovať chorých a zranených. Dopravné prostriedky sú využívané aj pri stavbe kostolov, kaplniek, škôl, nemocníc. Dobrú službu poskytnú v čase živelných pohrôm alebo vojen. MIVA založil v roku 1927 nemecký misionár páter Pavol Schulte. Tento misionár bol pilot a preto ho prezývali lietajúci páter. Počas práce v misiách mal smutnú skúsenosť. Chorí v misiách neraz zomreli len preto, že ich nebolo ako previesť k lekárovi. Kvôli tomu zomrel dobrý priateľ pátra Pavla. Chorého misionára viezli na voze, ktorý ťahali voly. Voz uviazol v blate a misionára niesli na nosidlách. Keď prišli do nemocnice, bolo už neskoro. Po tom ako zomrel jeho najlepší priateľ páter Paul Schulte sa rozhodol založiť organizáciu, ktorá by misionárom pomáhala zabezpečiť mobilitu – MIVA. Odvtedy sa MIVA rozrástla a okrem Rakúska pôsobí aj v Chorvátsku, Holandsku, Poľsku, Slovinsku, Švajčiarsku, Spojenom Kráľovstve a tiež i na Slovensku. Informácie o činnosti a spôsobe podpory misií sa dajú nájsť na ich webovej stránke www.mivaslovensko.sk.
 
Ďakujme dnes za všetkých, ktorí pomáhajú misiám podporou inštitúcie MIVA.
 
Úloha pre deti
Poprosiť deti o malý príspevok napr. na pohonné hmoty a príspevok zaslať spoločnosti MIVA.