Príhovor 
V evanjeliu je zmienka o ľuďoch, ktorí sa nemohli dostať k Ježišovi s ťažko chorým človekom. Chorého preto spustili cez strechu priamo pred Ježiša. Pomáhali chorému a urobili preňho všetko, čo bolo v ich silách. Nevedeli urobiť viac, preto ho priniesli k Ježišovi. Pán Ježiš ho uzdravil, odpustil mu hriechy a ukázal svoju moc. Ukázal, kto vlastne je. Ježiš Kristus je Boh, on nás vykúpil. 
 
V ďalšej časti hovoríme o lekároch a dobrovoľníkoch, ktorí pracujú v organizácii pod názvom – Lekári bez hraníc. Je to medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v roku 1971. Založili ju francúzski lekári a jej sídlo je vo švajčiarskom meste Ženeva. Cieľom organizácie je pripomínať, že každý má právo na lekársku starostlivosť a toto právo presahuje hranice štátov. Lekári bez hraníc riskujú a pomáhajú na miestach, na ktorých zúri vojna, násilie a nepokoje. Pôsobia aj tam, kde už iní odišli zo strachu o svoju bezpečnosť. Lekári bez hraníc sú dobrovoľníci, ktorí pohotovo pomáhajú raneným na miestach, kde sa bojuje, pomáhajú ťažko chorým, ktorí trpia na maláriu alebo choleru. V roku 1999 táto organizácia dostala Nobelovu cenu mieru. 
 
Na našej adventnej mape sveta nájdeme lietadlo, ktorým sa lekári dostávajú do rôznych kútov sveta, aby zachraňovali životy, liečili chorých, pomáhali trpiacim, obetiam násilia a vojen. V krajinách, v ktorých sú kruté boje sa starajú o tehotné ženy a novorodencov. Lekári bez hraníc pomáhajú zmierňovať hlad. Na svete žije okolo dvesto miliónov hladujúcich detí. Väčšina z nich žije v Subsaharskej Afrike a v Južnej Ázii. Vo svete ročne zomrie osem miliónov detí a z toho jedna tretina kvôli hladu. Táto organizácia prevádzkuje potravinové centrá, aby zachránila čo najviac detí od hladomoru. 
 
Lekári bez hraníc pomáhajú na miestach živelných pohrôm. V roku 2005 pomáhali po zemetrasení a po tsunami v juhovýchodnej Ázii, v roku 2007 po rozsiahlych povodniach v Mexiku. Snažia sa pomôcť ľuďom, ktorí nemajú žiadnu zdravotnú starostlivosť. Týka sa to najmä utečencov, bezdomovcov, narkomanov a ľudí chorých na AIDS. Títo ľudia sú v mnohých krajinách odsúvaní na okraj a nikto sa o nich nezaujíma. 
 
Úloha pre deti
Deti nech popremýšľajú na tým, aké vlastnosti má mať lekár, ktorý sa stará o chorých ľudí.