Dnes opustíme Európu a vydáme sa do Ázie. Ideme po stopách poľského misionára o. Mariána Żelazka. Cieľom homílie je oboznámiť detí s tým, ako sa prostredníctvom o. Mariána dostalo evanjelium do ďalekej Indie. Ako slepci z evanjelia rozšírili zvesť o Ježišovi, máme ju rozširovať aj my a rozprávať o Ježišovi. Niektoré z detí raz bude možno ohlasovať evanjelium tak ďaleko ako o. Marián Żelazek (čítaj: Žeľazek).
 
Príhovor
Evanjelium spomína uzdravenie dvoch slepcov a pri žalme sme opakovali verš: Pán je moje svetlo a moja spása. Čo urobili slepci po uzdravení? (hovorili všade o Ježišovi a zvesť o ňom rozširovali po celom okolí). Dnes sa zoznámime s verbistom o. Mariánom, ktorý ohlasoval evanjelium veľmi ďaleko.
 
Kto bol o. Marián Żelazek?
Narodil sa 30. januára 1918 neďaleko Poznane. Mal pätnásť súrodencov. Vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova – k pátrom verbistom. Chcel sa stať misionárom. Na jeseň v roku 1939 vypukla 2. svetová vojna. Počas ďalšieho roka bol zatknutý a uväznený v koncentračnom tábore v Dachau. Vojnu prežil a po jej skončení odišiel do Ríma a v roku 1948 bol vysvätený za kňaza. V roku 1950 odišiel na misie do Indie. Bol horlivý misionár a pracoval s veľkým nasadením. Jeho pôsobisko sa zmenilo po dvadsiatichpiatich rokoch a bol preložený do mesta Puri neďaleko Bengálskeho zálivu. Pracoval medzi najchudobnejšími rybármi a ľuďmi chorými na malomocenstvo. Pre týchto úbohých a chorých ľudí zabezpečil malú nemocnicu, charitnú jedáleň a organizoval kurzy, ktoré sa týkali praktických činností. Učili sa šiť, starať sa o záhradu, pestovať plodiny, chovať domáce zvieratá. V osade, v ktorej o. Marián pôsobil, žije v súčasnosti okolo šesťsto rodín, majú tam lekársku pomoc a malú nemocnicu. Malomocní už nie sú izolovaní, môžu pracovať a je o nich postarané. Majú svoju práčovňu, krajčírsku dielňu, rybník, hydinovú farmu, záhradu. Najväčším dielom o. Mariána je miestna škola v Puri. Je jednou z najlepších v meste. Puri má okolo stopäťdesiattisíc obyvateľov. Do školy chodí vyše štyristo žiakov a medzi nimi i zdravé deti malomocných z osady. Zaradenie malomocných do miestneho spoločenstva je veľkým úspechom, za ktorým stojí tento horlivý verbista. Dvakrát bol navrhnutý na Nobelovu cenu mieru. Zomrel 30. apríla 2006 na ceste do dedinky malomocných v Puri. Mal osemdesiatosem rokov. V Indii nemohol ohlasovať evanjelium slovami, ale ohlasoval ho skutkami milosrdenstva.
 
Úloha pre deti
Odporúčame deťom, aby našli mesto Puri. V tomto meste pracoval verbista o. Marián Żelazek, založil tam školu, usiloval sa o dobré vzťahy medzi všetkými, ktorí do školy prichádzali. Deti dostanú úlohu, aby premýšľali nad tým, čím môžu prispieť vo svojej škole, triede, aby vládla dobrá atmosféra a aby boli dobré vzťahy.