Príhovor
Evanjelium opisuje zvestovanie dôležitej udalosti Panne Márii. Anjel Gabriel zvestoval Márii Božiu vôľu. Dôsledkom tejto udalosti je počatie Božieho syna a jeho narodenie v Betleheme. Môžeme nadviazať i na prvé čítanie a poukázať na proroctvo Izaiáša. Spomína sa znamenie, ktorým bude narodenie z panny. Čo toto znamenie hovorí nám?
 
Každá známka podporuje misie
Náš život sprevádzajú rôzne a mnohé znamenia. Porozprávame sa s deťmi o znakoch, ktoré usmerňujú náš život (znaky, značky). Poznáme dopravné značky, znakové písmo, znaky na sociálnych sieťach, emotikony... Ak nám príde nejaká poštová zásielka, býva nejakým spôsobom označená, zväčša tam býva poštová známka. Medzi vami sú možno aj zberatelia známok, ale poštové známky môžu pomôcť misiám. Pátri verbisti už mnoho rokov robia akciu – každá známka podporuje misie. Na pohľadnice, listy a balíky sa lepia neopečiatkované známky, ale použité známky majú tiež svoju hodnotu. Treba ich vystrihnúť a poslať verbistom alebo palotínom. Známky sa potom triedia a dajú sa speňažiť v prospech misií.
 
Úloha pre deti
Deťom dáme úlohu, aby vo svojich domácnostiach povystrihovali čo najviac známok.