Evanjeliová udalosť nás premiestnila do Palestíny, do domu Alžbety a Zachariáša. Čo dôležité sa stalo v ich živote? (predpoveď o narodení Jána Krstiteľa). Narodenie dieťaťa patrí v živote rodiny medzi najkrajšie udalosti. Mamička, ktorá očakáva narodenie dieťaťa si zasluhuje úctu, pomoc a starostlivosť. Žiaľ, nie vždy a nie všade je takýto postoj voči mamičkám v požehnanom stave. Nadácia Redemtoris Missio realizuje projekt Pôrodná asistentka v Afrike. Aká je úloha pôrodných asistentiek? Pomáhajú mamičkám, keď dieťatko prichádza na tento svet. Dobrovoľníčky, ktoré cestovali do Afriky opisovali činnosť, ktorú tam vykonávali. Vďaka nadácii mohli do Afriky doniesť prístroje, ktorými mohli vyšetrovať zdravotný stav detí ešte pred narodením. Africké mamičky môžu prvýkrát počuť, ako bije srdce ich dieťaťa. Boli veľmi vďačné a niektoré od dojatia plakali. Situácia etiópskych matiek je iná ako u nás v Európe. Starostlivosť o tehotné ženy je na nízkej úrovni. Často sa stáva, že tehotné sú už trinásťročné dievčatá. Vyše 70% matiek je podvyživených. Pacientky nemajú základne hygienické návyky. Pijú vodu z rieky, v ktorej predtým umývali auto, prali alebo si vykonali toaletu. Málo z nich si uvedomuje, že pravidelné umývanie rúk pred jedlom by ich uchránilo od polovice problémov, ktoré majú.
 

Nadácia Redemptoris Missio – nadácia humanitárnej pomoci
Nadácia vznikla v roku 1992 v poľskej Poznani. Cieľom činnosti je vytvárať zázemie pre misionárov a pre dobrovoľníkov, ktorí poskytujú základnú zdravotnú starostlivosť pre tých najbiednejších. Vďaka nadácii funguje niekoľko desiatok misijných nemocníc v Tanzánii, Kamerune, Zambii, Etiópii, Čade, Indii, Guatemale, Bolívii, na Madagaskare, Jamajke, Papue Novej Guiney, Bielorusku a Kazachstane. Nadácia organizuje výjazdy lekárov, ošetrovateľov, medikov do nemocníc a ošetrovní v misijných krajinách. Na tieto miesta posiela lieky, zdravotnícky materiál a aspoň základné vybavenie. Stará sa o profesionálnu prípravu personálu, ktorý vycestuje na tieto stanice. Jedna dobrovoľníčka, ktorá pracovala ako zubárka hovorila, že si uvedomila, aká je pre nich potrebná. Ak by nenašli pomoc u nej, museli by ju hľadať sto kilometrov ďalej. Ľudia tam trpia bolesťami zubov niekoľko mesiacov a nemajú možnosť kúpiť si lieky od bolesti vždy, keď ich niekde čosi zabolí.

Možno si niekto z vás v budúcnosti obľúbi Afriku a rozhodne sa pracovať pre týchto ľudí. Možno sa niekto z vás raz stane dobrovoľníkom a cez nejakú nadáciu sa dostane do Afriky.

Úloha pre deti
Zistiť, či je na Slovensku organizácia, ktorá robí podobnú činnosť a či by jej deti mohli s niečím pomôcť.